BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Adroddiad
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Beth yw adroddiad?
Dalen Ffeithiau
Beth yw adroddiad?

Ffordd o gyflwyno gwybodaeth am destun neu ddigwyddiad arbennig yw adroddiad.

Mae adroddiadau i'w gweld mewn sawl lle gwahanol, er enghraifft, mewn papur ysgol, papurau bro, cylchgronau neu bapurau newydd, ar y radio, y rhyngrwyd neu ar y teledu.

Gohebydd sy'n ysgrifennu adroddiadau. Mae ffordd arbennig o ysgrifennu adroddiadau ac mae'n bwysig eu hysgrifennu'n ddiddorol bob amser!

Mae pob math o wahanol adroddiadau i'w cael. Dyma rai enghreifftiau i chi:

Beth yw adroddiad?

Mae ffurf yr adroddiad yn dibynnu ar y sefyllfa. Bydd gohebydd yn dewis y ffurf sy'n fwyaf addas i'r sefyllfa.

Pe byddai'n ysgrifennu ar gyfer papur newydd byddai'r nifer o eiriau'n bwysig i'w ystyried fel ei fod yn ffitio ar dudalen y papur newydd.

Pe byddai'n ysgrifennu ar gyfer bwletin newyddion byddai'r cyfanswm o funudau ac eiliadau'n bwysig fel ei fod yn ffitio i amser penodol y bwletin.


Gofynnwch i'ch athro/athrawes am wahanol adroddiadau i'w darllen. Darllenwch y gwahanol adroddiadau a rhestrwch y nodweddion sy'n debyg ac yn wahanol rhyngddynt. Rhannwch eich rhestr gyda gweddill y dosbarth.CA2 Creu Adroddiad

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy