BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.
MONDAY
17th November 2014
Text only
RAW Cymru

Cer Amdani!

Tips gan yr awdur Caryl Lewis ar sgrifennu stori fach i blant.

   

Paratoi cyn cychwyn

Erioed wedi sgrifennu o’r blaen? Ansicr ynglyn â sillafu? Ddim yn siwr lle i ddechrau? Dim problem!

Bydd angen:

  • meddwl agored

  • brwdfrydedd

  • parodrwydd i gael hwyl!

Gwylia'r clip


   

Sgrifennu stori

  • Ceisia fod yn wreiddiol.
  • Mae enwau’r cymeriadau yn bwysig, felly dewisa nhw yn ofalus. Cofia bod pwrpas i bob cymeriad.
  • Cynllunia gychwyn diddorol, canol a diweddglo i’r stori.
  • Cofia ddefnyddio brawddegau byrion.

Gwylia'r clip

       

   

Crafu am syniad?

  • Cychwyn yw’r rhan anoddaf.
  • Yn aml mae’n haws sgrifennu stori am bwnc cyfarwydd iawn.
  • Paid defnyddio’r syniad cyntaf a ddaw i dy ben. Treulia amser gyda phlant i weld pa syniad maen nhw’n hoffi.

Gwylia'r clip

       

I dderbyn llyfryn Top Tips Caryl ffonia 0800 0150 950 neu ebostia RaWcymru@bbc.co.uk

   

Gwylia Caryl yn darllen ei stori Sbriglyn y Speidar.

Gwylia'r clip
Ymuna yn ymgyrch RaW

   


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy