BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.
MONDAY
17th November 2014
Text only
RAW Cymru
cwisiau newyddion
Cwis SuperTedSgiliau Sganio
Dull o ddarllen darn o destun yn gyflym yw sganio, a'r bwriad yw dod o hyd i wybodaeth benodol, megis ffeithiau neu eiriau allweddol.
Mae hyn yn golygu nad oes angen i ti ddarllen pob gair yn ofalus er mwyn darganfod pethau pwysig.

Clicia ar y straeon isod ac yna ateb y cwestiynau.


T Llew JonesT Llew Jones
Sut hwyl gyda'r sgiliau sganio?
Ryan a RonnieRyan a Ronnie
Ai ti yw cawr ein cwisiau?
Ioan GruffyddFfilm 'Fantastic Four'
Rho gynnig ar ein cwis arallfydol!
Cwis RalioRalio
Dyma brawf gyrru gwahanol!
Cwis Rhys IfansRhys Ifans
Beth wyt ti'n gwybod am 'Spike'?
Cwis SuperTedSuperTed
Tybed faint gei di'n gywir?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy