BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.
MONDAY
17th November 2014
Text only
RAW Cymru
beth yw raw?
RaW ydy darllen a sgwennu'n well

Wyt ti'n teimlo nad yw dy Gymraeg yn ddigon da? Ydy treigladau yn peri pen tost? Gramadeg yn dy wneud di'n wallgo?

Paid â phoeni! Mae RaW yma i dy helpu di.

Felly, os wyt ti am wneud y gorau o dy Gymraeg, paid â bod yn swil! Mae 'na lu o bobl yn ysu i glywed gennyt.

llinell gymorth Eisiau gwybod mwy?Gelli gysylltu â ni ar ein llinell ffôn arbennig. Cofia ofyn am siaradwr Cymraeg.

canolfanNeu beth am alw heibio dy ganolfan RaW agosaf? Mae digwyddiadau a gweithdai yn cael eu trefnu mewn canolfannau RaW ar hyd a lled y wlad. Felly, cofia ddod nôl yn fuan i weld beth sydd wedi ei drefnu yn dy ardal di.

gemau geiriauRydym hefyd wrthi'n datblygu ystod o weithgareddau cyffrous arlein fydd yn dy helpu i fagu hyder wrth ddarllen a sgwennu'r Gymraeg.

helpYn y cyfamser, beth am fwrw golwg dros rai o'n hoffer iaith arbennig? I'r dim ar gyfer taclo'r treigladau neu gael gwared ar wallau gramadeg!About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy