BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
C2 ar Radio Cymru

BBC Homepage
HAFAN Cymru
Newyddion
Chwaraeon
Radio Cymru
C2
Adolygu CDs
Adolygu Gigs
Amserlen
Cyflwynwyr
Cysylltiadau
Dewis Huw
Dewis Huw
Dewis Lisa
e-Gofnod
Galeri C2
Gêm C2
Gigs
Gwegamerâu
Gwesteion
Labeli
Newyddion
Prynu ar y we
Sesiwn Acwstig
Sesiwn C2
Storïau
Siart

Bitesize TGAU
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
C2 ar Radio Cymru C2 ar Radio Cymru
Nar
Yr hanes

Cyflwyniad
O Bwllheli daw grwp mor anhygoel mae'n warth ar y genedl nad yw Nâr yn anferth. Ond gobeithio na fydd cyfrinach gorau Cymru yn gyfrinach am lawer hwy.

Cynnwys
Does dim yn suro enaid yn fwy na gweld talent aruthrol yn cael ei anwybyddu'n llwyr gan y cyhoedd. O'u EP cyntaf yn 1995 mae Nâr yn creu caneuon cwbl wych, a fel dywed Welsh Bands Weekly, does neb yn gwneud corwsau cystal â Nâr. Dyna sy'n eich taro gyntaf, y cytgan anhygoel bachog sydd ymhob cân, yn gyrru'r pechaduriaid gwaethaf bendramwnwgl 'nôl i ddiniweidrwydd.

Yn eu pennau, plant ydi Nâr. Plant sy'n medru chwarae miwsig anhygoel. Y miwsig mwyaf bachog erioed. Swnio'n honiad aruchel? Cerwch i'w gweld. Rhaid mynd mor bell a dweud mai Nâr yw'r band byw gorau sydd o gwmpas. Mae eu swn yn wefreiddiol, yn bwerus tu hwnt gan gyfateb yn llesmeiriol gyda llais iasol, esmwyth a hynod arbennig Hefin. Yn brofiad unigryw a bythgofiadwy byddech yn cicio'ch hun na chlywsoch y tiwniau gogoneddus hyn ynghynt, gan wastio dogn dda o'ch bywyd ar y ddaear yn y broses, y ffyliaid.

Clywyd eu albwm fer cyntaf yn '95, gyda'r Ystafell Goch gwych a gwahanol yn ei arwain, a maent yn parhau i'w chwarae'n rheolaidd ar eu set gan orffen a chrescendo offerynnol ffantastig ble mae Hefin yn ymgolli'n llwyr. Nacdi, dydi'r dyn ddim yn shei. Yn ei hanfod roedd yr EP yma yn roc go iawn o ddifrif, yn drymach na dim oedd am ddilyn gan y grwp a hwnnw'n gerddoriaeth cywrain ac aeddfed tu hwnt i gyhoeddiad cyntaf. Nesaf gwelwyd y sengl Lux, oedd hefyd yn cynnwys y gorffwyll Yr Eneth heb ddim Gwallt.

Bydd nifer yn fwy cyfarwydd a Lux fel 'Er bod hi'n chwaer i chdi', trac dwys a ffantastig gyda riffiau gwefreiddiol fel sy'n nodweddiadol o Nâr bellach. Mae'r pwer sy'n cael ei gyfleu yma gyn gystal ag unrhyw beth wedi ei greu. Yn '98 daeth Ethel allan, eto ar label Fflach, a roedd hi'n stoncar. Y gân deitl iasol lledrithiol fendigedig am y 'dynes coeden', y gwych Gorau Ddyn a'r arbennig gorffwyll Mr Lolipopo yn creu un o'r albwms byr gorau o gwmpas. Daeth dim wedyn, dim ond mwy o gigiau a pherfformiadau aruthrol, tan y mini-albwm a'r enw synhwyrol Dewch i Ddawnsio Gyda Nwshgi, Shnwgli a Doctor Raulbic, oedd allan erbyn Eisteddfod 2002 ar label Gwynfryn.

I rywun sydd wedi profi un o'u gigiau nid yw ddim syndod fod hon yn albwm aruthrol o'i ddechrau i'w ddiwedd, yn tasgu pwer a melodiau gorfoleddus. Gyda'r Samnariaid brwdfrydig a'r nefolaidd radio-gyfeillgar Plant yn Colli Amser yn ei ddechrau a'i ymlaen i'r cignoeth Meddyg Beryg, un crash anferth o gân yn arwain at fwy o diwniau gogneddus, y nodedig Sweet Sweet Hay a Chwim yn enghreifftiau caboledig. Gorffenai hefo'r epigol Gofod Garwyr, tiwn sy'n cychwyn gyda gwaith piano bendigedig Andrew Kidd ac yn arwain i glasur egnïol hapus o'r radd uchaf, a bosib iawn y gân fyw orau o'r set byw gorau sydd i'w glywed. Hir oes i Nâr.

Aelodau
Hefin Hughes - llais
Ffion Rhisiart - llais cefn
Dylan Williams - gitar
Gwern ap Rhisiart - gitar
Llyr ap Rhisiart - drymiau
Andrew Kidd - allweddellau
Dafydd Eurgain Jones basGwrando Eto

Holl raglenni C2, ar gael i wrando eto unrhyw amser am 7 diwrnod.

Podlediad

Lawrlwytha Pod C2 - darnau gorau C2 pob wythnos ar gyfer dy chwaraeydd MP3. Beth yw podlediad?

Gwylia hwn!

Fideos a setiau byw o gigs gorau'r Steddfod!Amserlen C2:
Wythnos y Cyflwynwyr

Cysylltiadau, artistiaid, bandiau...


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy