BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
C2 ar Radio Cymru

BBC Homepage
HAFAN Cymru
Newyddion
Chwaraeon
Radio Cymru
C2
Adolygu CDs
Adolygu Gigs
Amserlen
Cyflwynwyr
Cysylltiadau
Dewis Huw
Dewis Huw
Dewis Lisa
e-Gofnod
Galeri C2
Gêm C2
Gigs
Gwegamerâu
Gwesteion
Labeli
Newyddion
Prynu ar y we
Sesiwn Acwstig
Sesiwn C2
Storïau
Siart

Bitesize TGAU
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
C2 ar Radio Cymru C2 ar Radio Cymru
Gorkys Zygotic Mynci
Y diweddaraf...

Cyflwyniad
'Petai ni'n gwybod ein bod am wneud mor dda byddem wedi dewis enw callach'. Geiriau Euros Childs ei hun am Gorky's Zygotic Mynci, ond onid ydi'r enw yn gweddu'n berffaith i'w synau gwahanol gorffwyll gogoneddus?

Cynnwys
Daeth tro ar fyd yn 1991 wrth i griw o fois mewn ysgol yng Nghaerfyrddin benderfynu ffurfio grwp a plymio, er gwell neu er gwaeth, am yr enw Gorky's Zygotic Mynci. Dros ddegawd yn ddiweddarach maent yn cael eu hystyried fel un o'r bandiau mwyaf gwreiddiol ac unigryw yn hanes y sîn gerddoriaeth yng Nghymru.

A dweud y gwir nid yw eu harddull a'u steil wedi newid o gwbl dros y ddegawd, o Patio i Sleep/Holiday, wastad yn glynu i fformiwla o werin rhyfedd gydag elfen canol oesol, paganaidd, gan orwedd ar y linell rhwng athrylithgarwch a gwallgofrwydd.

Doedd yr albwm Patio, ddaeth allan yn 1992, ddim yn rhoi darlun o fand a oedd yn poeni'n ormodol am darannu i fewn i'r diwylliant torfol eang, a felly y mae hi wedi aros heblaw am un eithriad nodedig, yr hyfryd Patio Song dwyieithog a gerfiwyd ym meddyliau'r niferoedd fel yr anthem am ddiwedd haf '96. Yr hyn sydd gan y Gorkys yw miloedd ar filoedd o gefnogwyr brwd ar y naw, yn hytrach na gwerthiant a phroffil uchel gyda'r plebs. Dylid bigo o'u cynnyrch hynod ffrwythlon a niferus o 9 albwm a degau o senglau/EPs uchafbwyntiau megis Diamonds o Monte Carlo, y diwn gyntaf i wthio'r Gorkys i lygaid y gynulleidfa Gymraeg oddi ar Patio.

Daeth yr albwm Bwyd Time yn '95 ac yn syth i rif un y siart indie i'w syndod hwy ac eraill, ac roedd yn cynnwys yr hapus Iechyd Da, Paid Cheto ar Pam a'r egsentrig Game of Eyes, a ryddhawyd fel sengl yn '94. Sengl arall yn '94 oedd y bywiog Merched Yn Gwneud Gwallt Eu Gilydd gyda'i gytgan llawen "We ain't got school in the morning baby" oedd yn taro nodyn hapus â nifer.

Ym Mai '95 daeth y Llanfwrog EP, oedd yn cynnwys y Miss Trudy arbennig a glywyd hefyd ar yr albwm Bwyd Time, a'r gwych, atmosfferig Methu Aros Tan Haf. Rhyddhawyd 5 sengl, y Pethau Gwyllt oddi ar If Fingers Were Xylophones yn uchafbwynt nodedig, cyn eu halbwm nesf yn '97, Barafundle, oedd yn cynnwys y hit Patio Song, Pen gwag Glas, Diamond Dew a Hwyl Fawr i Pawb, albwm a seliodd eu poblogrwydd cynyddol yn Siapan.

Yn '98 daeth Gorky5 allan, sy'n cael ei ystyried gan nifer fel moment gorau'r Gorky's, a dim heb sail. Roedd y gwych Let's Get Together yn argoeli'n albwm mwy hawddgar na'r arfer, gyda swn mwy cyson a ryddmig, felly hefyd y sengl Sweet Johnny, a fersiwn iasol o Theme From Gorky5. Mis cyn yr albwm o'r un enw daeth y sengl Spanish Dance Troupe, yn jingl hollol felys, nodweddiadol hafaidd a melodaidd oedd hefyd yn cynnwys y gogoneddus The Johnny Cash Lawsuit Song, yn barodi bendigedig o'r dyn ei hun. Er ei fod wedi ei recordio flwyddyn ynghynt, daeth yr albwm allan i dderbyniad gwresog iawn ym Medi '99 ar label Mantra, a arwyddodd y grwp ar ôl iddynt fod yn un o nifer i gael eu gollwng gan Polygram/Mercury fel rhan o'u gwarediad o fandiau nad oedd yn ddigon masnachol lwyddianus.

Erbyn hynny roedd John Lawrence wedi gadael i sefydlu Infinity Chimps, a chyn rhyddhau The Blue Trees yn 2000 gadawodd y drymiwr Euros Rowlands am Abertawe fel athro, ac i mewn daeth Pete Richardson, gynt yn drymio i Topper. Teimlwyd yr awyrgylch newydd yma ar yr albwm How I Long To Feel That Summer In My Heart, yn bownsio'n blentynaidd frwdfrydig ar draciau megis Cân Megan a'r epigol Her Hair Hangs Long, gan ddistewi ac adlewyrchu ar ymdrechion araf neis megis Christina a Stood On Gold, yn cyfrannu at brofiad braf, esmwyth a hynod bleserus unwaith eto.

Yn gynnar yn y flwyddyn 2003, fe ryddhawyd casgliad arbennig o senglau ac EPs cynnar y grwp o dan yr enw "20" (sef enw'r gân olaf, a nifer y caneuon ar yr casgliad) - oedd i ddominyddu Siart C2 am wythnosau lawer. Ac yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn, daeth yr albym hyfryd Sleep/Holiday allan ar label Sanctuary oedd yn ddatblygiad pellach ar y swn gwlad/gwerinol unigryw sy'n nodweddiadol o'r Gorkys.

Ond mae'n rhaid i chi, i brofi defosiwn pur eu ffans a chydnabod eu gwerth a'u talent fel cerddorwyr, fynd i'w gweld yn fyw. Does dim tebyg i'w pop roc gwerin seicadelig i'w flasu yn unman arall.

Genre
Gwerin, roc, seicadelic

Aelodau
Euros Childs - llais, gitar, allweddelli
Megan Childs - ffidil
Rhodri Puw - gitar
Richard James - bas
Pete Richardson - drymiau

Lincs perthnasol
www.gorkys.comGwrando Eto

Holl raglenni C2, ar gael i wrando eto unrhyw amser am 7 diwrnod.

Podlediad

Lawrlwytha Pod C2 - darnau gorau C2 pob wythnos ar gyfer dy chwaraeydd MP3. Beth yw podlediad?

Gwylia hwn!

Fideos a setiau byw o gigs gorau'r Steddfod!Amserlen C2:
Wythnos y Cyflwynwyr

Cysylltiadau, artistiaid, bandiau...


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy