BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
C2 ar Radio Cymru

BBC Homepage
HAFAN Cymru
Newyddion
Chwaraeon
Radio Cymru
C2
Adolygu CDs
Adolygu Gigs
Amserlen
Cyflwynwyr
Cysylltiadau
Dewis Huw
Dewis Huw
Dewis Lisa
e-Gofnod
Galeri C2
Gêm C2
Gigs
Gwegamerâu
Gwesteion
Labeli
Newyddion
Prynu ar y we
Sesiwn Acwstig
Sesiwn C2
Storïau
Siart

Bitesize TGAU
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
C2 ar Radio Cymru C2 ar Radio Cymru
Gwyl Cân ar Dân
Dinas Mawddwy - 30.06.07
Branwen Haf Williams


Lle a phryd?
Gwyl Cân ar Dân, Llew Coch, Dinas Mawddwy - 30ain o Fehefin

Adolygydd?
Branwen Haf Williams

Y bandiau?
Batala Bermo, PMT, Mike Jones, Pala, Gwibdaith Hen Fran, Vanta, Rallion, Y Cyffro, Gola Ola

Awyrgylch?
Yn anffodus roedd hi'n pistillio glawio o'r nodyn cyntaf hyd at yr olaf, ond doedd y tywydd ddim yn mynd i rwystro torf sylweddol rhag dod i fwynhau Cân ar Dân. Roedd y trefnwyr wedi sicrhau fod amrywiaeth o gerddoriaeth ar y llwyfan a gwych oedd gweld fod pobl o bob oedran yn y gynulleidfa.

Trac y noson
'Curry' gan Gwibdaith Hen Fran - gwneud i bawb wenu!

Disgrifiwch y perfformiadau
Batala Bermo:
Band samba gwych a ddechreuodd y diwrnod hefo bang go iawn a dod a naws carnifal i Ddinas Mawddwy.

Pryd Ma' Tê:
Grwp gafodd ei atgyfodi'n arbennig ar gyfer y digwyddiad! Mair Tomos Ifans a thair arall o ferched yn dod a atgofion nol i'r rhai hyn yn ein plith!

Mike Jones:
Set acwstig o ganeuon swynol - llais unigryw iawn. Dipyn o newid ar ol caneuon roc a rôl PMT!

Pala:
Fel aelod o'r band, `fyswn i'n disgrifio ein cerddoriaeth fel pop/gwerin hefo chydig bach mwy o gic! Yr hyn sy'n gwneud ni'n wahanol ydi'r diffyg gitar. Natho ni lwyddo i roi taw ar y glaw yn ystod ein cân olaf!

Gwibdaith Hen Fran:
Dyma fand ddoth a gwen i wyneb pawb, a hyd yn oed y gwlypaf ohono ni'n gorfod siglo nol a mlaen i'r caneuon hapus! Awyrgylch 'laid-back' i'r set oedd yn gweddu i'r dim hefo teimlad pawb!

Vanta:
Roedd set egniol y band prysur yma'n ddigon i ddenu criw i'r blaen i ddawnsio. Roedd fersiwn y band o gan Y Killers, 'Mr Brightside' yn gweithio'n dda hefyd.

Rallion:
Grwp gwerin pedwar aelod o'r Alban. Eto, daeth y band talentog ag amrywiaeth i'r Wyl. Ar ol chwarae'n Nhy Siamas y noson flaenorol, mae'r band yn gadael eu marc ar Ogledd Cymru.

Y Cyffro:
Band o'r 70au a ailffurfiwyd tua'r flwyddyn 2000 sy'n perfformio caneuon gwerieddiol yn ogystal a chlasuron Cymraeg megis caneuon Meic Stevens. Roedd y caneuon roc a rol yn cael criw mawr i ddanwsio ac yn addas ar gyfer yr ystod eang o oedran!

Gola Ola:
Does dim angen cyflwyno'r band yma ac yn sicr, does ond angen sylwi ar eu prysurdeb i ddweud eu bod yn llawn haeddu cloi llwyfan Cân ar Dân. O'r gân gyntaf, roedd pawb wedi llwyr anghofio am y glaw ac yn dawnsio i'w hoff draciau oddi ar yr albwm 'Rhwng Oriau a Munudau'.

Uchafbwynt y noson?
Alex a Rich Gola Ola yn chwarae deuawd dryms!

Y peth gwaethaf am y noson?
Yn ddi-os, y glaw!

Achlysur Roc a Rôl?
Pawb yn anghofio am y glaw, os oedde ni am wlychu, wel dyna ni, ac awe i ddawnsio!

Beth sy'n aros yn y cof?
Pa mor dda y trefnwyd yr Wyl e.e. Pa mor galed y gweithiodd y trefnwyr i sicrhau fod pebyll bach i bawb fochel rhag y glaw! Fyddai sawl gwyl ddim wedi mynd i'r drafferth!

Talent gorau'r noson?
Talent gorau'r gig, ac yn fwy na hynny, talent gorau Cymru ar hyn o bryd yn sicr, ydi aelodau Gola Ola. Dw'i ddim yn siwr os ydi pobl yn sylweddoli llawn faint gallu'r tri yma.

Marciau allan o ddeg?
8/10

Un gair am y gig
Laff!

Gwefannau Defnyddiol:
Gwefan Gwyl Cân ar Dân
Gwefan Gwibdaith Hen Fran
Gwefan Y Cyffro
Gwefan Gola Ola
Gwefan Vanta
Gwefan Batala Bermo
Gwefan Pala
Gwefan Rallion

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan allanol y cysylltir iddi o'r tudalennau yma.Gwrando Eto

Holl raglenni C2, ar gael i wrando eto unrhyw amser am 7 diwrnod.

Podlediad

Lawrlwytha Pod C2 - darnau gorau C2 pob wythnos ar gyfer dy chwaraeydd MP3. Beth yw podlediad?

Gwylia hwn!

Fideos a setiau byw o gigs gorau'r Steddfod!Amserlen C2:
Wythnos y Cyflwynwyr

Cysylltiadau, artistiaid, bandiau...


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy