Nid yw gwefan PS ar gael bellach.

Roedd gan y safle straeon gan bobl go iawn yn trafod bob math o faterion sy'n effeithio ar eu bywydau.

Cafodd y wefan ei ddileu oherwydd nad oedd yn cael ei ddiweddaru.

Cewch fwy o wybodaeth am Addysg Bersonol a Chymdeithasol ar wefan BBC Schools.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.