BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Newyddion

BBC Homepage
Cymru'r Byd
» Newyddion

Ffeil
Yr Wythnos
Materion Cyfoes
Pobol y Cwm
C2
Ar y Marc
Talwrn
 


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aled ap Dafydd
Newyddion
Cafodd Gohebydd Chwaraeon Newyddion ei addysg yn y Gogledd cyn ennill ei fara menyn yn sôn am un o gampau'r De!

Aeth i ysgol Ysgol Tryfan Bangor, cyn ennill ysgoloriaeth i fynd i Brifysgol y Ddinas.

Dechreuodd ei yrfa yn Adran Chwaraeon BBC Cymru ym 1997 lle bu'n gohebu a sylwebu, yn bennaf ar gemau rygbi. Aled oedd yr aelod iengaf o'r adran i sylwebu ar gêm ryngwladol pan deithiodd i'r Treviso i sylwebu ar Yr Eidal yn erbyn Cymru.

Yn 2001 cafodd ei benodi'n ohebydd chwaraeon i raglen Newyddion ac yn ystod ei flwyddyn gyntaf yn y swydd bu hefyd yn cyflwyno rhaglenni pêl droed a rygbi rhyngwladol ar S4C.

Chwaraeon yw ei brif ddiddordeb hefyd! Mae o'n ddilynwr brwd o dim pêl droed Tottenham Hotspur ac yn chwarae golff ar bob cyfle posib.


Newyddion

y rhaglen diweddaraf

gwybodaeth am y rhaglen

Dewi Llwyd

Garry Owen

Aled ap Dafydd

dathlu 20 mlynedd

y penawdau newyddion

manylion cyswllt

Ffeil Ffeil
Raglen newyddion i bobl ifanc
Ar y Marc
Byd y bêl gron
Ar y Marc
Pawb a'i Farn Materion Cyfoes
Pawb a'i Farn, Manylu, Llinyn Mesur...
Pobol y Cwm
Clecs y pentref
Pobol y Cwm


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy