BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014
BBC CymruMosgito, y sioe

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Cysyllta  â  Mosgito

Sut i gysylltu â Mosgito

Sgen ti rywbeth i'w ddweud wrth Mosgito?

Oes 'na bwnc sy'n agos at dy galon? Beth sy'n dy wylltio di - neu'n dy gyffroi di?

Oes gen ti sialens ar gyfer un o'n cyflwynwyr? Neu, wyt ti'n awyddus i ddangos dy ddoniau di?

Mae'n bwysig bod Mosgito yn cael gwybod am bob dim yn dy fyd di. Mae na gyfle i ti gyfrannu i Mosgito ar bob math o lefelau. Ac mae'r tîm yn ysu i glywed gennyt!

Mae cysylltu â ni'n hollol syml. Cei ddefnyddio'r ffurflen ar y chwith i anfon unrhyw negeseuon.

Neu,os oes yn well gennyt:

Ebost
Ebostia mosgito@bbc.co.uk

Tecst
Tecstia gan roi MOSGITO ac yna dy neges a'i yrru at 88822.

Mae cost pob tecst rhwng 10c-12c yn dibynnu ar dy ddarparwr.

ffon

Neu beth am godi'r ffôn? Mae'r llinellau ar agor rhwng 6yh-7yh bob nos Fawrth a nos Iau. 0808 10 10 777

Mae galwadau am ddim ond cofia ofyn canitâd i ffonio.

post
Mae'n bosib sgrifennu at y cyfeiriad isod hefyd: Mosgito Ystafell S009 Tŷ Oldfield BBC Llandaf Caerdydd CF5 2YQ
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy