BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014
BBC CymruMosgito, Perthyn

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Beth sy'n gwneud ffrind da?

Beth sy'n gwneud ffrind da?

Mosgito fu'n holi rhai o selebs Cymru...

Branwen Gwyn sy'n cyflwyno ar Wedi 7 "I mi dyma'r pethau mwyaf pwysig am ffrind da. Dy fod ti'n gallu chwerthin - a chrio - gyda nhw. Dy fod ti'n gallu dweud dy gyfrinachau i gyd wrth y person, (dim ots faint o embaras ydyn nhw!) ac yn fwy na dim dy fod ti'n gallu ymddiried yn llwyr ynddyn nhw."

Ywain Gwynedd o'r band Frizbee "I fi, mae ffrind da yn dy sortio di allan pan nad wyt ti'n teimlo fath â chdi dy hun. Mae gan fy ffrindiau gorau i'r gallu i eistedd o gwmpas a gwneud dim byd. Dwi ddim yn licio bod yn rhy brysur, felly mae'r ffaith eu bod nhw'n hoffi gwneud yr un peth â fi yn bwysig iawn i mi!"

Fflur Dafydd o'r band Fflur Dafydd a'r Barf "Y peth pwysicaf am gael ffrindiau agos, go iawn, sy'n dy nabod di tu-chwith-allan, yw na allu di guddio dim oddi wrthyn nhw. Ac mae hynny'n beth braf, am fod rhaid i ti weithio trwy bethe'n syth pan fydd rhywbeth o'i le, yn lle stiwio neu esgus dy fod ti'n iawn.

"Ond hefyd, does neb yn gwneud i ti deimlo'n hapusach na ffrind da, gan fod yr ieithwedd rhwng ffrindiau gore yn gwbl wahanol. Mae'n bosib cynnal sgwrs mewn iaith fach eich hunain weithie sy'n seiliedig ar hen jôcs ac atgofion cwbl unigryw. Pethe felly sy'n gwneud y berthynas yn un arbennig."

Cysylltiadau defnyddiol

Onelife - Y ffeithiau i gyd yn blwmp ac yn blaen am bob dim sy'n bwysig i ti.

Slink - ffasiwn a ffeithiau ar gyfer merched (a bechgyn!) yn eu harddegau

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy