BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014
BBC CymruMosgito, Newid byd

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Swydd gyntaf

Cael dy swydd gynta

Gwaith penwythnos? Rhan amser? Llawn amser? Sdim ots pa fath o swydd rwyt ti'n mynd amdani, mae'r ffordd o fynd ati yn ddigon tebyg...

Ble i chwilio

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu:

  • Ar wefannau swyddi gwag
  • Mewn papurau newydd (lleol a chenedlaethol)
  • Gydag asiantaethau recriwtio (recruitment agencies)
  • Mewn ffenestri siopau

Galli di fynd â dy CV i fusnesau yn dy ardal di hefyd - hyd yn oed os nad oes swyddi gwag 'da nhw. Galli di ddangos iddyn nhw pa fath o berson wyt ti a gofyn iddyn nhw gysylltu â ti pan fydd swydd yn dod yn wag.

Ffeithyn am swyddi

  • Ar gyfartaledd, mae pobol ifanc yn newid swyddi bedair gwaith yn y tair blynedd cynta ar ôl iddyn nhw ddechrau gweithio. Future Matters
Beth yw CV? Mae CV yn sefyll am Curriculum Vitae, a'r cyfan yw e' yw un ochr o bapur A4 sy'n nodi dy fanylion personol, dy sgiliau ac unrhyw brofiad sydd 'da ti. Galli di ddysgu sut i wneud CV drwy fynd i'r lincs ar waelod y dudalen.

Llythyron cyflwyno a ffurflenni cais Bydd angen i ti anfon llythyr cyflwyno (covering letter) gyda dy CV, a bydd rhai cyflogwyr yn gofyn i ti lenwi ffurflen gais. Mae gwybodaeth fanwl am lythyron cyflwyno a ffurflenni cais ar gael ar y gwefannau sydd wedi'u nodi ar waelod y dudalen.

Dim profiad? Mae pawb yn gorfod cael swydd gynta, a galli di dynnu sylw at dy sgiliau cyffredinol yn dy CV. Os yw'r disgrifiad swydd yn gofyn am 'Sgiliau cyfathrebu gwych' neu 'Sgiliau trefnu', galli di sôn am yr adegau pan rwyt ti wedi defnyddio'r sgiliau hyn, e.e. bod yn gapten tîm neu orffen dy waith cwrs ar amser.

Y cyfweliad Os yw cyflogwr yn hoffi dy CV/ffurflen gais, byddi di'n cael dy wahodd i gael cyfweliad. Dyma'r pethau pwysig i'w cofio mewn cyfweliad:

  • Gwisga ychydig yn fwy smart na'r rheiny sy'n gwneud y swydd yn barod.
  • Paid bod yn hwyr.
  • Defnyddia enw'r person sy'n dy gyfweld: "Helo Dafydd/Mr Jones [yn dibynnu ar yr enw rwyt ti'n credu byddai'n well ganddo], braf i gwrdd â ti/chi".
  • Paid dweud celwydd.
  • Meddylia am y math o gwestiynau fydd yn cael eu gofyn i ti, a gwna'n siŵr bo' ti'n paratoi dy atebion cyn y cyfweliad. (Bydd y sgiliau sydd wedi'u rhestru yn y disgrifiad swydd yn dy helpu i feddwl am gwestiynau posib).
Cysylltiadau defnyddiol

Directgov - chwilia am swydd, hyfforddiant, gwybodaeth gyrfaoedd neu gwaith gwirfoddol

Clic - mwy o wybodaeth am hyfforddiant a chyflogaeth

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy