BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014
BBC CymruMosgito, Newid byd

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Gwaith ysgol

Gwaith Ysgol

Wyt ti eisiau gwneud yn dda yn yr ysgol? Mae Mosgito wedi bod yng nghwmni dau seleb galluog i weld pa tips sydd ganddyn nhw i chi ... Luned Emyr sy'n cyflwyno'r Sioe Gelf a Hefin o'r grŵp Mattoidz.

Holi Luned...

Mosgito: Dwêd ychydig wrthon ni am yr hyn astudiaist ti yn yr ysgol. Dw i'n credu'n gryf mewn ymroi i'r hyn rydan ni'n mwynhau ei wneud. Ro'n i'n astudio fy mhynciau Lefel A gan ei fod yn gyfle imi ddysgu mwy am y pynciau ro'n i'n eu mwynhau fwyaf, sef Drama, Celf a Chymraeg.

Mosgito: Oeddet ti'n gweithio'n galed drwy'r amser? Ro'n i'n gweithio'n galed yn fy oriau hamdden ac yn taflu fy hun i mewn i'r gwaith. Erbyn meddwl, doedd y gwaith ddim yn teimlo fel gwaith o gwbl gan fy mod yn mwynhau fy hun gymaint!

Mosgito: Roeddet ti'n amlwg yn hoff iawn o dy bynciau Lefel A! Ond beth am dy TGAU? Wrth gwrs, roedd gofyn imi astudio rhai pynciau nad oeddwn i'n dymuno eu hastudio at fy arholiadau TGAU, ac roedd hynny'n gallu bod yn her. Ond mi astudiais orau gallwn i gan drio peidio â phoeni am y llwyth gwaith a'r arholiadau.

Mosgito: At bwy oeddet ti'n troi pan fyddai pwnc yn her? Ro'n i'n barod i ofyn am gyngor ac arweiniad gan yr athrawon (cofiwch eu bod nhw yna i'ch helpu chi), a byddwn i a fy ffrindiau yn helpu ein gilydd drwy gyd-astudio a thrafod gwaith.

Holi Hefin...

Mosgito: Beth yw dy gyngor di i berson ifanc sydd yn yr ysgol heddiw? Gwna gymaint o amrywiaeth o bethe â phosibl - o rygbi i siarad cyhoeddus, achos dwyt ti byth yn gwybod pryd daw'r profiadau hyn yn ddefnyddiol.

Mosgito: Beth os yw rhywun yn becso am gael eu beirniadu am weithio? Paid â becso am fod yn 'geek' - mae gweithio'n galed yn talu ei ffordd os cei di fynd i'r coleg (a ma' merched pert angen help 'da'u gwaith cartref 'fyd!)

Mosgito: Oes gen ti unrhyw awgrymiadau am bethau allai helpu gyda dysgu y tu allan i'r ysgol? Darllena'r papurau newydd! Ond cofia gwestiynu beth maen nhw'n ei ddweud hefyd - mae yna wastad safbwynt arall ar gael.

Cysylltiadau defnyddiol

Clic - Pob math o gyngor a gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy