BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

18 November 2014
BBC CymruMosgito, Amdanat ti

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Contact Us

Jargon
A B C D E
 • Adwaith - Reaction
 • Adweithio - React
 • Aelod Seneddol - Member of parliament
 • Aelod cynulliad - Assembly member
 • Afiechydon - Diseases
 • Afu - Liver
 • Alergedd - Allergy
 • Amddiffynnol - Defensive
 • Anfodlon - Dissatisfied
 • Anghyfforddus - Uncomfortable
 • Anhwylder - Disorder
 • Annog - Encourage
 • Ansicr - Insecure
 • Anwybyddu - Ignore
 • Ar gyfartaledd - On average
 • Arbenigwyr - Specialists
 • Arbrofion - Experiments
 • Argraff - Impression
 • Arolwg - Survey
 • Asiantaethau recriwtio - Recruitment agencies
 • Astudiaethau - Studies
A B C D E
 • Beirniadu - to judge
 • Benthyciad - Loan
 • Braster - Fat
 • Brwdfrydig - Enthusiastic
 • Bygwyth - Threaten
A B C D E
 • Caethweision - Slaves
 • Canolbwyntio - Concentrate
 • Cerdyn debyd - Debit card
 • Chwarennau - Glands
 • Clefyd y galon - Heart disease
 • Clefyd y gwair - Hay fever
 • Cochi - Blush
 • Codi calon - Cheer up
 • Codi cywilydd - to shame
 • Costau teithio - Travelling expenses
 • Cydbwysedd - Balance
 • Cydwybodol - Conscientious
 • Cyfadde' - Admit
 • Cyfathrebu - Communicate
 • Cyfeillgarwch - Friendship
 • Cyfleuster gorddrafft - Overdraft facility
 • Cyfreithlon - Legal
 • Cyfrif cyfredol - Current account
 • Cyfrif cynilo - Savings account
 • Cyfrinachol - Confidential
 • Cyfrinair - Password
 • Cyllunydd ffasiwn - Fashion stylist
 • Cymorth Cyntaf - First Aid
 • Cymryd yn ganiataol - Take for granted
 • Cynghorydd - Councillor
 • Cytbwys - Balanced
A B C D E
 • Dadleuol - Controversial
 • Dannedd dodi - false teeth
 • Delfrydol - Ideal
 • Difaru - Regret
 • Diffiniad swyddogol - official definition
 • Disgrifiad swydd - Job description
 • Diwylliant - Culture
 • Dolur rhydd - Diarrhoea
 • Dros ben llestri - Over the top
 • Dyddiadur - Diary
A B C D E
 • Edmygydd cudd - Secret admirer
 • Elusennau - Charities
 • Enghreifftiau - Examples
 • Esgusodion - Excuses
 • Euog - Guilty


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy