BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Cymru - Llyfr y FlwyddynBBC Cymru - Llyfr y Flwyddyn

BBC Homepage
Cymru home

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Kate Crockett yn holi Llwyd Owen

Wedi'r noson - y dadlau yn parhau

Kate Crockett yn sgrifennu o noson Llyfr y Flwyddyn 2007 . . .

"Viva democratiaeth!" meddai T Robin Chapman wrth dderbyn Gwobr y Darllenwyr am ei gofiant i Saunders Lewis, Un Bywyd o Blith Nifer, yn seremoni Llyfr y Flwyddyn 2007 yng Ngwesty'r Hilton yng Nghaerdydd.

Unwaith eto eleni doedd pleidlais y bobl ddim yn cyd-fynd â'r beirniaid swyddogol: Llwyd Owen aeth â'r siec o £10,000 am ennill teitl swyddogol Llyfr y Flwyddyn am Ffydd, Gobaith Cariad ond cael a chael oedd hi iddo ennill gyda phob un o'r beirniaid: Elinor Jones, Gwion Hallam a John Rowlands, yn ffafrio llyfr gwahanol oddi ar y rhestr fer.

Ond ar ôl hir drafod eu dewis consensws oedd mai'r nofelydd ifanc disglair o Gaerdydd, Llwyd Owen, fyddai'n mynd â hi eleni.

Kate Crockett yn holi Robin Chapman A chan fod Gwen Pritchard Jones eisoes wedi ennill Gwobr Goffa Daniel Owen y llynedd am Dygwyl Eneidiau, mae pob un oedd ar y rhestr fer eleni wedi cael camu i'r llwyfan ar ryw achlysur i ennill cydnabyddiaeth gyhoeddus i'w gwaith.

Er bod rhoi'r wobr i Llwyd Owen wedi cadarnhau'r sibrydion ar y noson, doedd yntau ddim wedi disgwyl ennill.

Mae ennill yn gamp ryfeddol iddo o ystyried ei yrfa fer fel awdur: o'r enfant terrible a gododd fraw ar feirniaid Gwobr Goffa Daniel Owen gyda 'bratiaith' ei nofel gyntaf Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau yn 2005, i enillydd Llyfr y Flwyddyn, mewn llai na dwy flynedd.

Eisoes mae trydedd nofel ar y ffordd ganddo, yn ogystal â sgript ffilm - heb sôn am y babi newydd.

Mae'n anodd dychmygu y bydd ganddo amser i deithio'n bell iawn yn y campyr fan y mae am brynu gyda'i enillion.

Lloyd Jones Cymro Cymraeg ddaeth i'r brig yn y gystadleuaeth ar gyfer llyfrau Saesneg eleni: enillodd Mr Cassini gan y gogleddwr diymhongar Lloyd Jones Wobr y Darllenwyr yn ogystal â theitl swyddogol Llyfr y Flwyddyn.

Disgrifiwyd ei nofel fel "taith seicolegol trwy Gymru", a gwaith sy'n dangos tipyn o ddylanwad y Mabinogi.

Llyfr heriol, gwreiddiol; a bellach mae am droi ei law at ysgrifennu yn Gymraeg. Tybed a fydd yn llwyddo i ennill y dwbl a chipio'r wobr Gymraeg hefyd yn y dyfodol? No pressure...

Roedd gwobrwyo Llwyd Owen yn golygu hatric fodd bynnag - nid i Llwyd ond i'w gyhoeddwyr, gwasg y Lolfa, sy'n dathlu llwyddiant arall yn dilyn buddugoliaeth Rhys Evans y llynedd gyda'i gofiant i Gwynfor Evans a Caryl Lewis yn 2005 gyda Martha, Jac a Sianco. Tipyn o orchest, yn enwedig gan fod y tri llyfr mor wahanol i'w gilydd.

Kate Crockett yn holi John Rowlands, cadeirydd y panel beirniaid Daeth y seremoni swyddogol i ben tua deg o'r gloch ond roedd y dadlau am y cyfrolau ar y rhestr fer - a'r rhestr hir - i'w glywed ymhell wedi hynny.

Mae'r wobr wedi tyfu'n aruthrol o ran sylw dros y blynyddoedd diwethaf a chyda hynny'r trafod sydd ar y llyfrau.
Viva trafodaeth!

  • Bydd rhagor o drafod ar Llyfr y Flwyddyn yn Stiwdio am chwech o'r gloch nos Iau Gorffennaf 12, 2007, ar BBC Radio Cymru.

    Kate ar Y Rhestr Fer  • About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy