BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lleol i Mi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

BBC Lleol

Gogledd Orllewin

Gogledd Ddwyrain

Canolbarth

De Orllewin

De Ddwyrain

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Blodeuwedd Chwedlau Cymru
Mae chwedlau yn rhan bwysig o'n diwylliant a'n hanes ac ymysg rhai o'r straeon gorau sydd ganddon ni. Dysgwch am chwedlau lleol drwy luniau disgyblion ysgolion cynradd Cymru.
Ewch i weld straeon mewn pum ardal wahanol o Gymru.

Gogledd OrllewinSant Cybi
O'r Mabinogi i Rhys a Meinir a'r chwedl enwog am santes cariadon Cymru, Santes Dwynwen.

Gogledd DdwyrainBronwen y cawr
Ffynnon Gwenffrewi a'r chwedl am Bronwen y gawres o ardal Wrecsam.

CanolbarthTwm Siôn Cati
Anturiaethau'r lleidr pen ffordd, yr anfarwol Twm Siôn Cati.

De OrllewinStreicwyr
Mae Merched Beca a Llyn y Fan Fach ymysg ein straeon enwocaf.

De DdwyrainY Ferch o Gefn Ydfa
Y Ferch o Gefn Ydfa ac un a gyfrannodd lawer at chwedlau gwerin Cymru.


Dweud eich Dweud

Cysylltwch os hoffech chi gynnig sylwadau neu awgrymiadau.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy