BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

BBC Lleol

Gogledd Orllewin

Gogledd Ddwyrain

Canolbarth

De Orllewin

De Ddwyrain

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Garry Owen Taith Post Cyntaf
Mae Garry Owen a gweddill tîm y Post Cyntaf yn teithio Cymru yr wythnos hon yn gweithio gyda thimau papurau bro.
Mae timau pump o bapurau bro Cymru yn dod â phersbectif ffres i raglen Newyddion foreol BBC Radio Cymru o lygad y ffynnon drwy ddewis straeon ar gyfer y rhaglen, dod o hyd i gyfrannwyr lleol a chadw trefn ar y cyflwynwyr!

Mae hanes papurau bro Cymru yn stori o lwyddiant anhygoel yng ngwahanol ardaloedd Cymru, a phob un gyda'i steil a'i hunaniaeth ei hun.

Mae golygyddion y papurau bro yn hen lawiau ar chwilio am stori, sgrifennu, casglu a golygu a hynny yn erbyn dedleins tynn bob mis. A dyma'r dewis perffaith felly wrth i Post Cyntaf chwilio am olygyddion gwadd i'r rhaglen.

Dyma'r papurau bro sy'n cymryd rhan a lleoliadau'r darlledu:

Dydd Llun, Rhagfyr 11: Pen-y-bont ar Ogwr gyda thîm Yr Hogwr yn golygu.

 • Cliciwch i weld lluniau o'r bore

  Dydd Mawrth, Rhagfyr 12: Caffi Beca ger Crymyrch, gyda thîm Clebran wrth y llyw.

 • Cliciwch i weld lluniau o'r bore

  Dydd Mercher, Rhagfyr 13: tro tîm Plu'r Gweunydd oedd hi gyda'r rhaglen yn cael ei darlledu o Fws y BBC yn Nghanolfan Gymunedol Dyffryn Banw, Llangadfan.

 • Cliciwch i weld lluniau o'r bore

  Dydd Iau, Rhagfyr 14: tîm Eco'r Wyddfa oedd yn golygu a darlledwyd y rhaglen o'r Stiwt yn Llanrug.

 • Cliciwch i weld lluniau o'r bore
 • Dydd Gwener, Rhagfyr 15: Capel Bethesda, yr Wyddgrug oedd y gyrchfan a thîm Papur Fama oedd yn golygu.

 • Cliciwch i weld lluniau o'r bore

 • 0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy