BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
24ain Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

BBC Lleol

Gogledd Orllewin

Gogledd Ddwyrain

Canolbarth

De Orllewin

De Ddwyrain

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleol
Gogledd Orllewin Gogledd Ddwyrain
Plas yn Rhiw Tai Hanesyddol
O blastai crand i ffermydd gwledig, camwch dros drothwy rhai o dai mwyaf hanesyddol yr ardal
Abaty Glyn y Groes Hanes ardal
Darllenwch ein harweiniad byr i hanes ardaloedd y gogledd ddwyrain.
 Papurau Bro  Newyddion Lleol
 Hanes lleol  Digwyddiadau
 Papurau Bro  Hanes lleol
 Trefi  Lluniau lleol
De Orllewin De Ddwyrain
Eglwys Llandeilo Tal-y-bont, Pontarddulais Symud eglwys
Tair blynedd ers i eglwys agor yn ei chartref newydd.
Meriel Gainsbury Swydd ddysgu i Meriel
Mae Dod Meriel Gainsbury yn wedi cael cynnig i ddysgu'r iaith i ddysgwyr eraill.
 Papurau Bro  Trefi
 Hanes lleol  Lluniau lleol
 Papurau Bro  Trefi
 Hanes lleol  Lluniau
Canolbarth Dweud Eich Dweud
Rob Phillips a Delyth Morgans Sioe Frenhinol Llanelwedd
Y Sioe Frenhinol 2010. Cyfle i edrych yn ôl ar ddigwyddiadau'r Sioe Fawr 2010.
Dweud Eich Dweud Anfonwch gyfraniad am eich ardal chi aton ni.
 Papurau Bro  Trefi
 Hanes lleol  Lluniau lleol
Croeso
Croeso i safle Lleol. Yma cewch chi newyddion a gwybodaeth o gymunedau drwy Gymru gyfan. Newyddion o bapurau bro Cymru, hanes lleol, detholiad o luniau, tywydd, teithio a llawer mwy!
De Ddwyrain De Ddwyrain De Orllewin Canolbarth Canolbarth Gogledd Ddwyrain Gogledd Ddwyrain Gogledd Orllewin
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy