BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lleisiau

BBC Homepage
»Radio Cymru
Cyflwynwyr
Digwyddiadur
Rhaglenni
Ar y Marc
Bwrw Golwg
C2
Clywch Clywch
Eileen
Geraint Lloyd
Siân Thomas
Talwrn
Taro'r Post
Gwybodaeth am Radio Cymru
BBC Cymru'r Byd
Chwaraeon
Newyddion
Y Tywydd
Pobol y Cwm
Adolygiadau
C2
Llais Llên
Tramor
Gemau
E-gardiau
Radio Cymru
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Be di Lleisiau?
Mae Lleisiau wedi cyrraedd y Blaenau.

Cynllun arbennig sydd ar waith ar hyd a lled Prydain gan y BBC dan yr enw Voices ydi Lleisiau.

Mae Lleisiau'r Blaenau yn gynllun sy'n cyfuno gweithgarwch ar y We ac ar BBC Radio Cymru gyda'r bwriad o adlewyrchu bwrlwm bywyd yr ardal gyda chyfle heb ei ail i'r bobol leol ddweud eu stori a mynegi barn ar y wefan arbennig.


Holl gynnwys y wefan
Rhestr gyflawn o bopeth sydd i'w weld ar y wefan hon o hen luniau i straeon difyr am barn am Flaenau heddiw

Ddoe, Heddiw ac Yfory
Tri o ddisgyblion Ysgol y Moelwyn yn sôn am y Blaenau a'u gobeithion ar gyfer y dyfodol

Seren yn dangos y ffordd
Menter sy'n cydweithio gyda phobl efo anawsterau dysgu ydi Seren. Dyma'i hanes gan Linda Jones, cyfarwyddwraig sy'n rheoli'r cynllun.

Blaenau Ddoe
Detholiad o hen luniau o ardal y Blaenau - a chyfle i chi anfon rhagor
Blodeuwedd Blaenau
Mae cysylltiadiadau amlwg â chwedl Blodeuwedd yn ardal y Blaenau

Cipolwg ar Gymru
Straeon digidol rhai o drigolion y Blaenau ar y We
Byth yn rhy hwyr i ddysgu
Oedolion yn sôn am y profiad o ail-afael mewn addysg

Blaenau Ni
Mae plant y Blaenau yn gweld eu bro yn lle lliwgar a chyffrous iawn. Tair dalen o luniau.
Hanes y Blaenau
Darllenwch am fro gyfoethog ei hanes a'i thraddodiadau.

Y Papur Bro
Detholiad o straeon Llafar BroAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy