BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Nôl i'r dudalen gartref
swyddi sgiliau hyfforddiant addysg uwch addysg bellach

BBC Homepage
Addysg
» Jyst y Job
Swyddi
Sgiliau
Hyfforddiant
Addysg Uwch
Addysg Bellach
Siarad o brofiad
English
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
 

Cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml

1.
Sut mae penderfynu pa bynciau i'w cymryd ym Mlwyddyn 10/11 a wedyn ym Mlwyddyn 12/13?
2.
Pa bynciau ydy'r rhai gorau i'w cymryd y dyddiau yma?
3.
Mae yna gymaint o wahanol fathau o gymwysterau ar gael - sut mae gwybod pa un sy'n addas i mi?
4.
Wnes i ddim llwyddo cystal ag oeddwn i wedi'i obeithio yn yr arholiadau. Beth fedra i ei wneud nesa?
5.

Sut mae gwybod pa brifysgol ydy'r orau ar gyfer y pwnc neu'r pynciau rydw i wedi eu dewis?

6.
Does arna i ddim eisiau mynd i'r brifysgol ar ôl blwyddyn 12 a 13 / coleg. Beth ydy'r dewisiadau eraill?
7.
Beth sydd ei angen arna i i fod yn...?
8.
Mae arna i eisiau dechrau ar Brentisiaeth Fodern. Beth ydy'r cam cyntaf?
9.
Fedra i ddal i hawlio budd-daliadau os ydw i'n ddi-waith?
10.

Mae gen i radd. Lle alla i fynd i gael help i wybod beth ydy'r dewisiadau sydd ar gael imi o ran gyrfa?

11.
Lle alla i gael hyd i fy Swyddfa Gyrfâu leol?
12.
Beth sydd gan Siop/Swyddfa Gyrfâu i'w gynnig?
13.
Sut mae trefnu cyfarfod gydag Ymgynghorydd Gyrfâu neu Ymgynghorydd Gwaith a Hyfforddiant?
14.
Sut mae trefnu profiad gwaith?

 
English
Hefyd...
canllaw gyrfa rhyngweithiol

proffil swyddi rhyngweithiol


Cwmniau Gyrfaoedd
anfona egerdyn!


top

swyddi

sgiliau

hyfforddiant

add. uwch

add. bellach

sgwrs


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy