BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Nôl i'r dudalen gartref
swyddi sgiliau hyfforddiant addysg uwch addysg bellach

BBC Homepage
Addysg
» Jyst y Job
Swyddi
Sgiliau
Hyfforddiant
Addysg Uwch
Addysg Bellach
Siarad o brofiad
English
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

Croeso
  Wyt ti erioed wedi meddwl tybed a oes job allan yna y byddet ti'n ei mwynhau neu'n arbennig o dda wrthi?

Cei gymorth yma i dargedu jyst y job i ti!

Cyngor gyrfaoedd gan sêr Cymru ac eraill...

Siarad o brofiad
Ymuna a'r Ceiswyr Sgiliau er mwyn ennill arian wrth ddysgu!
Am beth y mae cyflogwyr yn chwilio? Cei wybod sut i ennill sgiliau allweddol er mwyn llwyddo wrth dy waith.

I gael y mwyaf o'r safle, rhaid i ti lawrlwytho chwaraewr Flash 4 yma. Gwylia'r cyflwyniad eto >>

Cynhyrchwyd mewn cydweithrediad ag
Adran Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru,
Cwmnïau Gyrfaoedd Cymru, Y TECs yng Nghymru ac ACCAC

 
English


canllaw gyrfa rhyngweithiol

proffil swyddi rhyngweithiol


Mae pob sefydliad yn cynnig gwasanaeth arbenigol i bobl â dyslecsia.


Cwmniau Gyrfaoedd

Canmolwyd gan
Gwobrau Dylunio Dwyieithog 2000

top

swyddi

sgiliau

hyfforddiant

add. uwch

add. bellach

sgwrs


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy