BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Nôl i'r dudalen gartref
swyddi sgiliau hyfforddiant addysg uwch addysg bellach

BBC Homepage
Addysg
» Jyst y Job
Swyddi
Sgiliau
Hyfforddiant
Addysg Uwch
Addysg Bellach
Siarad o brofiad
English
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Addysg Bellach
 


Am aros yn yr ysgol neu fynd i'r coleg?
Wyddost ti fod y cymwysterau wedi newid?
Hoffet ti wybod mwy am gyrsiau a chymwysterau ôl-16?

Yn 2000 disodlwyd y Lefelau A gan TAG Uwch, arholiad mewn dwy ran - yr AS ac A2. Bellach mae GNVQ Uwch wedi newid i fod yn TAAU. Mae’r ddau gymhwyster yma’n fodiwlar gyda chwe modiwl bob un yn gwneud y cymhwyster ‘llawn’. Fe fydd Prifysgolion nawr yn gofyn am chwe cymhwyster uned h.y. TAG Uwch neu TAAU fel rhan o’r gofynion mynediad i’w cyrsiau.

Dos yn syth yn dy flaen ac edrych ar dy opsiynau AB!

Lefel TAG Uwch
  Dewis pynciau Lefel TAG Uwch
  Beth nesa ar ôl Lefel TAG Uwch?
TAA
  Dewis pynciau TAAU
  Beth nesa ar ôl TAAU?
Cyrsiau AB eraill
  Beth nesa ar ôl Cyrsiau AB eraill?
Ble i astudio

Astudio rhan-amser

 
English

Lincs

Hefyd...
Sgiliau ar gyfer gwaith
Hyfforddiant mewn gwaith

Cam nesa...
Addysg uwch
Swyddi

[an error occurred while processing this directive]


top

swyddi

sgiliau

hyfforddiant

add. uwch

add. bellach

sgwrs


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy