BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
BBC Cymru'r Byd - Creu Cenedl

BBC Homepage
»Hanes
Cofio Cymru
Cymru ar yr Awyr
Taith yr Iaith
Canrif o Brifwyl

BBC Cymru'r Byd
Chwaraeon
Newyddion
Y Tywydd
Pobol y Cwm
Adolygiadau
C2
Llais Llên
Tramor
Gemau
E-gardiau
Radio Cymru
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

Gwrthryfel Owain Glyndwr Owain Glyndwr
Owain Glyndwr

Llinach Owain
Owain Glyndwr (Owain Glyndyfrdwy) yw etifedd brenhinlin Powys Wenwynwyn ar ochr ei dad. Ar ochr ei fam mae’n cynrychioli yr hyn oedd yn cael ei hawlio gan ddisgynyddion yr Arglwydd Rhys o'r Deheubarth. Fe ddaeth brenhinlin Gwynedd i ben pan fu farw Owain Lawgoch yn 1378. Wedi hynny, a bod unrhyw un â’r hawl i’r teitl Tywysog Cymru, Owain Glyndwr yw hwnnw. Fe’i ganed tua 1350, a daeth yn arglwydd ar yr hyn oedd yn weddill o dreftadaeth ei hynafiaid yng Nglyndyfrdwy a Sycharth.

Cefndir Owain
Un o wýr y Mers oedd Owain. Milltir sydd rhwng Sycharth â’r ffin â Lloegr. Roedd ei deulu wedi byw yng nghysgod uchelwyr mawr yr ardal, yr Arglwyddi Fiztalan o’r Waun a Chroesoswallt. Mae Owain yn priodi aelod o un o brif deuluoedd y Mers. Mae’n treulio amser yn Llundain ac ym myddin brenin Lloegr; yn wir mae’n ymddangos yn batrwm o’r Cymro oedd wedi derbyn ffyrdd y Saeson. Eto, y mae’n gyfarwydd â hanesion ei bobl ei hunan. Y mae’r beirdd yn cael croeso wrth eu bodd yn Sycharth. Maent yn gwybod pwy oedd ei hynafiaid, ac maent fel pe tai yn ei baratoi i fod yn waredydd y Cymry. Ceir darlun didwyll o’r ddwy wedd o’i bersonoliaeth yn nrama Shakespeare Henry IV.

Cefndir y gwrthryfel
Henry IV Yn y flwyddyn 1399 mae Richard II yn cael ei ddisodli ac mae’r orsedd yn cael ei chipio gan Henry IV - arglwydd Aberhonddu, Trefynwy, Cydweli ac Ogwr - er yr oedd gan Edmund Mortimer, y prif arglwydd yn y Mers, fwy o hawl i olynu Richard II. Ym mlynyddoedd cynnar ei deyrnasiad y mae Henry’n cael anhawster i gadarnhau ei awdurdod. Y mae amryw yn ei wrthwynebu, gan gynnwys y teulu Mortimer, a theulu pwerus Percy o Northumberland. Yr oedd cysylltiad clos wedi bod rhwng llawer o’r uchelwyr Cymreig a Richard II, a phan gafodd ei ddisodli nid oedd eu teyrngarwch i goron Lloegr mor gadarn.

Gwrthryfel
Achos uniongyrchol y gwrthryfel mae’n ymddangos oedd ffrae rhwng Owain â’i gymydog, Reginald Grey, Arglwydd Rhuthun, ac amharodrwydd y brenin i fod yn ganolwr teg. Ar 16 Medi 1400 y mae carfan o’i gefnogwyr yn cyhoeddi Owain yn Dywysog Cymru yng Nglyndyfrdwy. Maent yn ymosod ar drefi’r Saeson yng ngogledd-ddwyrain Cymru cyn diflannu i’r mynyddoedd. Nid oes dim yn digwydd wedyn nes y daw ei gynghreiriaid, y Tuduriaid o Ynys Môn, a meddiannu Castell Conwy adeg y Pasg 1401. Rai misoedd yn ddiweddarach y mae Owain yn ennill brwydr ym Mhumlumon, ac y mae’r gefnogaeth iddo yn dod i’r amlwg ledled y wlad. Y mae’r brenin yn arwain nifer o gyrchoedd yn ei erbyn, ond nid yw ei dactegau traddodiadol yn effeithiol o gwbl. Y mae’r tywydd hefyd yn ei erbyn i’r graddau bod rhai’n dechrau credu bod gan Glyndwr ddylanwad dros elfennau byd natur. Yn ei rhwystredigaeth mae’r Senedd yn cyflwyno Còd Penydiol, sy’n gwahardd y Cymry gwrthryfelgar rhag dod ynghyd, cael swyddi, cludo arfau a byw mewn trefi caerog. Ac mae Saeson sydd wedi priodi merched o Gymru yn atebol i’r un ddeddf hefyd.
Ymlaen - tudalen nesaf

Penawdau:

Tudalen cartref
Cyfnodau hanesyddol
 1. Cymru a'r Rhufeiniaid
 2. Twf y Wladwriaeth Gymraeg
 3. Yr Eglwys Geltaidd yng Nghymru
 4. Dyfodiad y Normaniaid
 5. Tywysogaeth Cymru
 6. Diwedd annibyniaeth Cymru
 7. Cymdeithas a diwylliant Cymru yn yr Oesoedd Canol

 8. Gwrthryfel Owain Glyndwr
  Tud 1, Tud 2,

 9. Dyfodiad y Tuduriaid a'r Ddeddf Uno
 10. Y Diwygiad Protestannaidd
 11. Cymdeithas a Gwleidyddiaeth Cymru yn y Cyfnod Modern Cynnar
 12. Diwylliant a Chrefydd Cymru yn y Cyfnod Modern Cynnar
 13. Y Chwyldro Diwydiannol
 14. Capel ac Eglwys
 15. Twf Democratiaeth
 16. Twf Ymwybyddiaeth Genedlaethol
 17. Twf y Blaid Lafur
 18. Y Rhyfel a'r Dirwasgiad
 19. Cymdeithas Newydd
 20. Cenedl Newydd
BBC
© MM
   


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy