Hywel Griffiths yn cael ei goroni yn 2008

Enillwyr y Goron

Cyfle i weld pwy sydd wedi bod yn deilwng o'r Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol.


2011: Wrecsam - Gwythiennau - Geraint Lloyd Owen
2010: Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Newid - Glenys Mair Glyn Roberts
2009: Meirion a'r Cyffiniau - Yn y Gwaed - Ceri Wyn Jones
2008: Caerdydd a'r Cylch - Stryd Pleser - Hywel Meilyr Griffiths
2007: Sir Fflint a'r Cyffiniau - Copaon - Tudur Dylan Jones
2006: Abertawe - Fflam - Eigra Lewis Roberts
2005: Eryri - Llinellau Lliw - Christine James
2004: Casnewydd - Egni - Jason Walford Davies
2003: Meifod - Gwreiddiau - Mererid Hopwood
2002: Tyddewi - Awelon - Aled Jones Williams
2001: Dinbych - Muriau - Penri Roberts
2000: Llanelli - Tywod - Dylan Iorwerth
1999: Ynys Môn - Golau yn y Gwyll - Ifor ap Glyn
1998: Penybont ar Ogwr - Rhyddid - Emyr Lewis
1997: Y Bala Branwen - Cen Williams
1996: Llandeilo - Olwynion - David John Pritchard
1995: Abergele - Melodïau - Aled Gwyn
1994: Castell Nedd - Dolenni - Gerwyn Williams
1993: Llanelwedd - Llynnoedd - Eirwyn George
1992: Aberystwyth - Cyfrannu - Cyril Jones
1991: Yr Wyddgrug - Pelydrau - Einir Jones
1990: Cwm Rhymni - Gwreichion - Iwan Llwyd
1989: Llanrwst - Dilyniant o Gerddi - Selwyn Griffith
1988: Casnewydd - Ffin - T James Jones
1987: Porthmadog - Casgliad o Gerdd - John Gruffydd Jones
1986: Abergwaun - Llwch - T James Jones
1985: Y Rhyl - Glannau - John Roderick Rees
1984: Llambed - Llygaid - John Roderick Rees
1983: Ynys Môn - Clymau - Eluned Phillips
1982: Abertawe - Dilyniant o Gerddi - Eirwyn George
1981: Machynlleth - Wynebau - Sion Aled
1980: Dyffryn Lliw - Dilyniant o Gerddi - Donald Evans
1979: Caernarfon - Dilyniant o Gerddi Serch neu Siom- Meirion Evans
1978: Caerdydd - Cerdd hir yn portreadu llencyndod - Sion Eirian
1977: Wrecsam - Hil - Donald Evans
1976: Aberteifi - Dilyniant o benillion "Troeon Bywyd" - Alan Llwyd
1975: Cricieth - Dilyniant o gerdd "Pridd" - Elwyn Roberts
1974: Caerfyrddin - Tân - W R P George
1973: Rhuthun - Y Dref - Alan Llwyd
1972: Hwlffordd - Dadeni - Parch Dafydd Rowlands
1971: Bangor Bryan Martyn Davies
1970: Rhydaman - Darluniau ar Gynfa - Bryan Martyn Davies
1969: Fflint - I Gwestiynau fy Mab - Dafydd Rowlands
1968: Y Bari - Meini - Y Parch Haydn Lewis
1967: Y Bala - Corlannau - Eluned Phillips
1966: Aberafan - Y Clawdd - Dafydd Jones
1965: Y Drenewydd - Y Gwybed - Tom Parri-Jones
1964: Abertawe - Ffynhonnau - Parch Rhydwen Williams
1963: Llandudno - Y Bont - Tom Parri-Jones
1962: Llanelli - Y Cwmwl - D Emlyn Lewis
1961: Rhosllannerchrugog - Ffoadur - L Haydn Lewis
1960: Caerdydd - Unigedd (Elerydd) - W J Gruffydd
1959: Caernarfon - Cadwynau - Tom Huws
1958: Glyn Ebwy - Cymod - Llewelyn Jones
1957: Llangefni Drama Fydryddol - Rhwng Dau - Dyfnallt Morgan
1956: Aberdâr Drama Fydryddol - Neb yn deilwng
1955: Pwllheli - Ffenestri (Elerydd) - W J Gruffydd
1954: Ystradgynlais - Y Bannau - E Llwyd Williams
1953: Y Rhyl - Y Llen - Dilys Cadwaladr
1952: Aberystwyth - Y Creadur neu unrhyw chwedl Gymreig
1951: Llanrwst - Adfeilion - T Glyn Davies
1950: Caerffili - Difodiant - Euros Bowen
1949: Dolgellau - Meirionnydd - John Eilian
1948: Penybont ar Ogwr - O'r Dwyrain - Euros Bowen
1947: Bae Colwyn - Glyn y Groes - G J Roberts
1946: Aberpennar - Yr Arloeswr - Rhydwen Williams
1945: Rhos - Bara neu Coed Celyddon
1944: Llandybie - Yr Aradr - J M Edwards
1943: Bangor - Rhosydd Moab - Dafydd Owen
1942: Aberteifi - Ebargofiant - Herman Jones
1941: Hen Golwyn - Peiriannau - J M Edwards
1940: Aberpennar - Agored - Neb yn deilwng
1939: Dinbych - Terfysgoedd Daear - Neb yn deilwng
1938: Caerdydd - Peniel - Edgar Thomas
1937: Machynlleth - Y Pentref - J M Edwards
1936: Abergwaun - Yr Anialwch - David Jones
1935: Caernarfon - Ynys Enlli - Gwilym R Jones
1934: Castell Nedd - Y Gorwel - Eirug Davies
1933: Wrecsam - Rownd yr Horn - Simon B Jones
1932: Aberafan - A Ddioddefw a Orfu - Eirug Davies
1931: Bangor - Y Dyrfa (Cynan) - Albert Evans-Jones
1930: Llanelli - Ben Bowen - Gwilym Myrddin
1929: Lerpwl - Y Gân Ni Chanwyd - Caradog Prichard
1928: Treorci - Penyd - Caradog Prichard
1927: Caergybi - Y Briodas - Caradog Prichard
1926: Abertawe - Casgliad o farddoniaeth wreiddiol - Dewi Emrys
1925: Pwllheli - Bro Fy Mebyd - Wil Ifan
1924: Pontypwl - Atgof - Prosser Rhys
1923: Yr Wyddgrug - Yr Ynys Unig (Cynan) - Albert Evans-Jones
1922: Rhydaman - Y Tannau Coll - R Beynon
1921: Caernarfon - Mab y Bwthyn (Cynan) - Albert Evans-Jones
1920: Y Bari - Trannoeth y Drin - James Evans
1919: Corwen - Morgan Llwyd (Crwys) - William Williams
1918: Castell Nedd - Mynachlog Nedd - Emrys Lewis
1917: Penbedw - Pwyll Pendefig Dyfed - Wil Ifan
1916: Aberystwyth Neb yn deilwng
1915: Bangor - Y Ddinas - T H Parry-Williams
1914: Dim Eisteddfod oherwydd y Rhyfel Byd 1af
1913: Y Fenni - Ieuan Gwynedd - Wil Ifan
1912: Wrecsam - Gerallt Gymro - T H Parry-Williams
1911: Caerfyrddin - Gwerin Cymru (Crwys) - William Williams
1910: Bae Colwyn - Ednyfed Fychan (Crwys) - William Williams
1909: Llundain - Yr Arglwydd Rhys - W J Gruffydd
1908: Llangollen - Owain Glyndwr - Emyr
1907: Abertawe - Y Greal Sanctaidd - John Dyfnallt Owen
1906: Caernarfon - Branwen Ferch Llyr (Emyr)
1905: Aberpennar - Ann Griffiths (Mafonwy) - Thomas Davies
1904: Y Rhyl - Tom Ellis (Machno) - R M Humphreys
1903: Llanelli - Y Ficer Prichard (Rhuddwawr) - J E Davies
1902: Bangor - Trystan ac Esyllt (Silyn)
1901: Merthyr Tydfil - Tywysog Tangnefedd (Gwili) - John Jenkins
1900: Lerpwl - Williams Pantycelyn (Job) - J T Job
1899: Caerdydd - Y Diddanydd Arall (Gwylfa) - R Gwylfa Roberts
1898: Blaenau Ffestiniog - Charles o'r Bala (Gwylfa) - R Gwylfa Roberts
1897: Casnewydd - Arthur y Ford Gron (Mafonwy) - Thomas Davies
1896: Llandudno - Llewelyn Fawr - Neb yn deilwng
1895: Llanelli - Ioan y Disgybl Annwyl (Llew Llwyfo) - W L Lewis
1894: Caernarfon - Tennyson - Ben Davies
1893: Pontypridd - Cymru Fydd - Ben Davies
1892: Y Rhyl - Dewi Sant - Iolo Caernarfon
1891:Abertawe - Oliver Cromwell (Hawen) - David Adams
1890: Bangor - Ardderchog Lu'r Merthyri - Iolo Caernarfon
1889: Aberhonddu - Llywelyn Ein Llyw Olaf (Elfed) - H Elvet Lewis
1888: Wrecsam - Y Sabath yng Nghymru (Elfed) - H Elvet Lewis
1887: Llundain - John Penry" (Cadfan) - J Cadfan Davies
1886: Caernarfon - Cystenin Fawr (Cadfan) - J Cadfan Davies
1885: Aberdâr - Hywel Dda - Tecwyn Parry
1884: Lerpwl - Madog ab Owain Gwynedd - J Cadfan Davies
1883:Caerdydd - Llandaf (Morfudd Eryri)- Anne Thomas
1882: Dinbych - Y Cadfridog Garfield - D R Williams

1881: Merthyr Tydfil - Bywyd - Watkin Wyn
1880: Caernarfon - Buddugoliaeth y Groes - Elis Wyn o Wyrfai


Eisteddfod

Ceidwad y Cledd, Robin Mc Bryde

Canrif o Brifwyl

Canrif o hanes Cymru a'r byd drwy lygaid yr Eisteddfod Genedlaethol.

Hanes Cymru

Cromlech Pentre Ifanc © Hawlfraint y goron (2008) Croeso Cymru

Creu'r genedl

Dilynwch hanes Cymru a datblygiad y genedl Gymreig o'r Celtiaid i'r Cynulliad gyda'r Dr John Davies.

Enwogion

Cerflun Owain Glyndwr yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Owain Glyndŵr

Darllenwch am un o brif arwyr Cymru a'i ddyheadau am genedl annibynnol.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.