Hilma Edwards yn ennill y Gadair yn 2008

Enillwyr y Gadair

Pwy sydd wedi bod yn deilwng o'r Gadair? Dyma restr o'r enillwyr.


2011: Wrecsam - Clawdd Terfyn - Rhys Iorwerth

2010: Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Ennill Tir - Tudur Hallam

2009: Meirion a'r Cyffiniau - Cyffro - Neb yn deilwng

2008: Caerdydd a'r Cylch - Tir Newydd - Hilma Ll. Edwards

2007: Sir Fflint a'r Cyffiniau - Ffin - T. James Jones

2006: Abertawe - Tonnau - Gwynfor ab Ifor

2005: Eryri - Gorwelion - Tudur Dylan Jones

2004: Casnewydd - Tir Neb - Huw Meirion Edwards

2003: Meifod - Drysau - Twm Morys

2002: Tyddewi - Llwybrau - Myrddin ap Dafydd

2001: Dinbych - Dadeni - Mererid Hopwood

2000: Llanelli - Agored - Llion Jones

1999: Ynys Môn - Pontydd - Gwenallt Llwyd Ifan

1998: Penybont ar Ogwr - Fflamau - Neb yn deilwng

1997: Y Bala - Gwaddol - Ceri Wyn Jones

1996: Llandeilo - Grisiau - R O Williams

1995: Abergele - Y Môr - Tudur Dylan Jones

1994: Castell Nedd - Chwyldro - Emyr Lewis

1993: Llanelwedd - Gwawr - Meirion MacIntyre Huws

1992: Aberystwyth - A Fo Ben ... - Idris Reynolds

1991: Yr Wyddgrug - Awdl Foliant Merch ein Hamserau - Robin Llwyd ab Owain

1990: Cwm Rhymni - Gwythiennau - Myrddin ap Dafydd

1989: Llanrwst - Y Daith - Idris Reynolds

1988: Casnewydd - Storm - Elwyn Edwards

1987: Porthmadog - Llanw a Thrai - Ieuan Wyn

1986: Abergwaun - Y Cwmwl - Gwynn ap Gwilym

1985: Y Rhyl - Cynefin - Robat Powell

1984: Llambed - Y Pethau Bychain - Aled Rhys Wiliam

1983: Ynys Môn - Ynys - Einion Evans

1982: Abertawe - Cilmeri - Gerallt Lloyd Owen

1981: Machynlleth - Y Frwydr - John Gwilym Jones

1980: Dyffryn Lliw - Y Ffwrnais - Donald Evans

1979: Caernarfon - Gwynedd - Neb yn deilwng

1978: Caerdydd - Y Ddinas - Neb yn deilwng

1977: Wrecsam - Llygredd - Donald Evans

1976: Aberteifi - Gwanwyn - Alan Llwyd

1975: Cricieth - Afon - Gerallt Lloyd Owen

1974: Caerfyrddin - Y Dewin - Moses Glyn Jones

1973: Rhuthun - Llef Dros y Lleiafrifoedd - Alan Llwyd

1972: Hwlffordd - Preselau - Parch Dafydd Owen

1971: Bangor - Y Chwarelwr - Emrys Roberts

1970: Rhydaman - Y Twrch Trwyth - Tomi Evans

1969: Fflint - Yr Alwad - James Nicholas

1968: Y Bari - Awdl Foliant i'r Morwr - Parch R Bryn Williams

1967: Y Bala - Y Gwyddonydd - Emrys Roberts

1966: Aberafan - Cynhaeaf - Dic Jones

1965: Y Drenewydd - Yr Ymchwil - W D Williams

1964: Abertawe - Patagonia - Parch R Bryn Williams

1963: Llandudno - Genesis - Neb yn deilwng - dim enillydd

1962: Llanelli - Llef un yn Llefain - Caradog Pritchard

1961: Rhosllannerchrugog - Awdl Foliant i Gymru - Emrys Edwards

1960: Caerdydd - Dydd Barn neu Morgannwg - Neb yn deilwng

1959: Caernarfon - Y Dringwr - T Llew Jones

1958: Glyn Ebwy - Caerllion ar Wysg - T Llew Jones

1957: Llangefni - Cwm Carnedd - G R Tilsley

1956: Aberdâr - Gwraig - Mathonwy Hughes

1955: Pwllheli - Gwrtheyrn - G Ceri Jones

1954: Ystradgynlais - Yr Argae - John Evans

1953: Y Rhyl - Y Ffordd - E Lloyd Williams

1952: Aberystwyth - Dwylo - John Evans

1951: Llanrwst - Y Dyffryn - Brinley Richards

1950: Caerffili - Awdl Foliant i'r Glowr - G R Tilsley

1949: Dolgellau - Y Graig - Rowland Jones

1948: Penybont ar Ogwr - Yr Alltud - Dewi Emrys

1947: Bae Colwyn - Maelgwn Gwynedd - John Eilian

1946: Aberpennar - Awdl Foliant i'r Amaethwr - Geraint Bowen

1945: Rhos - Yr Oes Aur - T Parry Jones

1944: Llandybie - Ofn - D Lloyd Jenkins

1943: Bangor - Cymylau Amser - Dewi Emrys

1942: Aberteifi - Rhyfel neu Creiddylad - Neb yn deilwng

1941: Hen Golwyn - Hydref - Rowland Jones

1940: Aberpennar - Pererinion - T Rowland Hughes

1939: Dinbych - A hi yn dyddhau - Neb yn deilwng - dim enillydd

1938: Caerdydd - Rwy'n Edrych Dros y Bryniau Pell - Gwilym R Jones

1937: Machynlleth - Y Ffin - T Rowland Hughes

1936: Abergwaun - Ty Ddewi - Simon B Jones

1935: Caernarfon - Magdalen - Gwyndaf Evans

1934: Castell Nedd - Ogof Arthur - W Morris

1933: Wrecsam - Harlech Trefin - Edgar Phillips

1932: Aberafan - Mam - D J Davies

1931: Bangor - Breuddwyd y Bardd - Gwenallt

1930: Llanelli - Y Galilead - Dewi Emrys

1929: Lerpwl - Dafydd ap Gwilym - Dewi Emrys

1928: Treorci - Y Sant - Neb yn deilwng - dim enillydd

1927: Caergybi - Y Derwydd - Neb yn deilwng - dim enillydd

1926: Abertawe - Y Mynach - Gwenallt

1925: Pwllheli - Cantre'r Gwaelod - Dewi Morgan

1924: Pontypwl - I'r Duw nid Adwaenir (Cynan) - Albert Evans-Jones

1923: Yr Wyddgrug - Dychweliad Arthur - Cledlyn Davies

1922: Rhydaman - Y Gaeaf - J Lloyd Jones

1921: Caernarfon - Min y Môr Meuryn - R J Rowlands

1920: Y Bari - Yr Oes Aur - Neb yn deilwng

1919: Corwen - Y Proffwyd - Cledlyn Davies

1918: Castell Nedd - Eu Nêr a Folant (Job) - J T Job

1917: Penbedw - Yr Arwr (Hedd Wyn) - Ellis Evans

1916: Aberystwyth - Ystrad Fflur - J Ellis Williams

1915: Bangor - Eryri - T H Parry-Williams

1914: Dim Eisteddfod oherwydd y Rhyfel Byd 1af

1913: Y Fenni - Aelwyd y Cymro (Sarnicol) - T J Thomas

1912: Wrecsam - Y Mynydd - T H Parry-Williams

1911: Caerfyrddin - Iorwerth VII - Gwilym Ceiriog

1910: Bae Colwyn - Yr Haf - R Williams Parry

1909: Llundain - Gwlad y Bryniau - T Gwynn Jones

1908: Llangollen - Ceiriog - J J Williams

1907: Abertawe - John Bunyan - T Davies

1906: Caernarfon - Y Lloer - J J Williams

1905: Aberpennar - Gorau arf, Dysg - Neb yn deilwng - dim enillydd

1904: Y Rhyl - Geraint ac Enid - Machreth Rees

1903: Llanelli - Y Celt (Job) - J T Job

1902: Bangor - Ymadawiad Arthur - T Gwynn Jones

1901: Merthyr Tydfil - Y Diwygiwr (Dyfed) - Evan Rees

1900: Lerpwl - Y Bugail (Pedrog) - John Owen Williams

1899: Caerdydd - Gladstone - Neb yn deilwng - dim enillydd

1898: Blaenau Ffestiniog - Awen (Elfyn) - R O Hughes

1897: Casnewydd - Brawdgarwch (Job) - J T Job

1896: Llandudno - Tuhwnt i'r Llen - Ben Davies

1895: Llanelli - Dedwyddwch (Pedrog) - John Owen Williams

1894: Caernarfon - Hunanaberth (Elfed) - H Elvet Lewis

1893: Pontypridd - Pulpud Cymru - J Ceulanydd Williams

1892: Y Rhyl - Y Cenhadwr (Gurnos) - Evan Jones

1891: Abertawe - Yr Haul (Pedrog) - John Owen Williams

1890: Bangor - Y Llafurwr (Tudno) - Thomas Jones

1889: Aberhonddu - Y Beibl Cymraeg (Dyfed) - Evan Rees

1888: Wrecsam - Peroriaeth (Tudno) - Thomas Jones

1887: Llundain - Y Frenhines Victoria - Robert Arthur Williams

1886: Caernarfon Gobaith (Tafolog) - Richard Davies

1885: Aberdâr - Y Gwir yn Erbyn y Byd - Watkin Hesekiah Williams

1884: Lerpwl - Gwilym Hiraethog (Dyfed) - Evan Rees

1883: Caerdydd - Y Llong - Neb yn deilwng - dim enillydd

1882: Dinbych - Dyn - Neb yn deilwng - dim enillydd

1881: Merthyr Tydfil - Cariad (Dyfed) - Evan Rees

1880: Caernarfon - Athrylith (Y Myfyr) - W B Joseph


Eisteddfod

Ceidwad y Cledd, Robin Mc Bryde

Canrif o Brifwyl

Canrif o hanes Cymru a'r byd drwy lygaid yr Eisteddfod Genedlaethol.

Hanes Cymru

Cromlech Pentre Ifanc © Hawlfraint y goron (2008) Croeso Cymru

Creu'r genedl

Dilynwch hanes Cymru a datblygiad y genedl Gymreig o'r Celtiaid i'r Cynulliad gyda'r Dr John Davies.

Enwogion

Cerflun Owain Glyndwr yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Owain Glyndŵr

Darllenwch am un o brif arwyr Cymru a'i ddyheadau am genedl annibynnol.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.