Mary%20Annes%20Payne%20yn%20ennill%20y%20Fedal%20Ryddiaith%20yn%202007

Enillwyr y Fedal Ryddiaith

Dyma restr o enillwyr sydd wedi bod yn deilwng o'r Fedal Ryddiaith dros y blynyddoedd.


2011: Wrecsam - Manon Rhys - Neb Ond Ni
2010: Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd, Jerry Hunter - Gwenddydd
2009: Meirion a'r Cyffiniau, Siân Melangell Dafydd - Mynydd Segur
2008: Caerdydd a'r Cylch, Mererid Hopwood - yn dawel bach
2007: Yr Wyddgrug, Mary Annes Payne - Rhodd Mam
2006: Abertawe, Fflur Dafydd - Atyniad
2005: Eryri, Dylan Iorwerth - Darnau
2004: Casnewydd, Annes Glyn - Symudliw
2003: Meifod, Cefin Roberts - Brwydr y Bradwr
2002: Tyddewi, Angharad Price - O Tyn y Gorchudd
2001: Dinbych, Elfyn Pritchard - Trwy'r Tywyllwch
2000: Llanelli, Eirug Wyn - Tri Mochyn Bach
1999: Ynys Môn, Sonia Edwards - Pan Ddaw Yfory
1998: Penybont ar Ogwr, Eirug Wyn - Blodyn Tatws
1997: Y Bala, Angharad Tomos - Y Canol Llonydd
1996: Llandeilo, Neb yn deilwng
1995: Abergele, Angharad Jones - Aml Gnoc
1994: Castell Nedd, Robin Llywelyn - Cyrraedd
1993: Llanelwedd, Mihangel Morgan - Dirgel Ddyn
1992: Aberystwyth, Robin Llywelyn - Seren Wen ar Gefndir Gwyn
1991: Yr Wyddgrug, Angharad Tomos - Si Hei Lwli
1990: Cwm Rhymni, Neb yn deilwng
1989: Llanrwst, Irma Chilton - Mochyn Gwydr
1988: Casnewydd, Neb yn deilwng
1987: Porthmadog, Margiad Roberts - 'Sna'm llonydd i' ga'l
1986: Abergwaun, Ray Evans - Y Llyffant
1985: Y Rhyl, Meg Elis - Cyn Daw'r Gaeaf
1984: Llambed, John Idris Owen - Y Tŷ Haearn
1983: Ynys Môn, T Wilson Evans - Y Pabi Coch
1982: Abertawe, Gwilym Meredith Jones - Ochr Arall y Geiniog
1981: Machynlleth ,John Griffith Jones - Cysgodion ar y Pared
1980: Dyffryn Lliw, Robyn Lewis - Esgid yn Gwasgu
1979: Caernarfon, R Gerallt Jones - Cafflogion
1978: Caerdydd, Harri Williams - Trobwynt
1977: Wrecsam, R Gerallt Jones - Triptych
1976: Aberteifi, Marged Pritchard - Nid Mudan mo'r Môr
1975: Cricieth, Neb yn deilwng
1974: Caerfyrddin,Dafydd Ifans - Eira Gwyn yn Salmon
1973: Rhuthun, Y Parch Emyr Roberts - Mae Heddiw wedi Bod
1972: Hwlffordd, Y Parch Dafydd Rowlands - Ysgrifau yr Hanner Bardd
1971 Bangor, Ifor Wyn Williams - Gwres o'r Gorllewin
1970: Rhydaman, Neb yn deilwng
1969: Fflint, Emyr Jones - Grym y Lli
1968: Y Bari, Eigra Lewis Roberts - Y Drych Creulon
1967: Y Bala, Neb yn deilwng
1966: Aberafan, Neb yn deilwng
1965: Y Drenewydd, Eigra Lewis Roberts - Cyfrol o Ysgrifau
1964: Abertawe, Rhiannon Davies Jones - Lleian Llanllŷr
1963: Llandudno, Y Parch William Llewelyn Jones - Ar Grwydr
1962: Llanelli, William Owen - Dyddiadur: Bu Farw Ezra Bebb
1961: (Ataliwyd y Fedal) C Lloyd Rowlands - Nofel: Cregyn ar y Traeth
1960: Caerdydd, Rhiannon Davies Jones - Fe Hen Lyfr Cownt
1959: Caernarfon, William Owen - Cyfrol o Ysgrifau Natur: Pen y Dalar
1958: Glyn Ebwy, E Cynolwyn Pugh - Hunangofiant: Ei Ffanffer ei Hun
1957: Llangefni, Tom Parry-Jones - Storïau Byrion: Teisennau Berffro
1956: Aberdâr, W T Gruffydd - Cyfrol o Erthyglau: Y Pwrpas Mawr
1955: Pwllheli, M Selyf Roberts - Cyfrol o Erthyglau: Deg o'r Diwedd
1954: Ystradgynlais, OE Roberts - Cyfrol Erthyglau: Y Gor o Ystradgynlais
1953: Y Rhyl, Neb yn deilwng
1952: Aberystwyth, O E Roberts - Cyfrol o Ryddiaith: Cyfrinachau Natur
1951: Llanrwst, Islwyn Ffowc Elis - Cyn Oeri'r Gwaed
1948-50: (dyfarnwyd yn 1951) R Ifor Parry - Traethawd: Diwinyddiaeth Karl Barth
1945-47: (dyfarnwyd yn 1948) Dafydd Jenkins - Traethawd Beirniadol: Y Nofel
1942-44: (dyfarnwyd yn 1945) Neb yn deilwng
1941: Hen Golwyn, (dyfarnwyd yn 1942) Gwilym R Jones - Nofel Fer: Y Purdan
1940: Aberpennar, (dyfarnwyd yn 1941) T Hughes-Jones - Stori-fer Hir: Sgweier Hafila
1939: Dinbych, John Gwilym Jones - Nofel: Y Dewis
1938: Caerdydd, Elena Puw Morgan - Nofel: Y Graith
1937: Machynlleth, J O Williams - Tua'r Gorllewin ac Ysgrifau Eraill


Eisteddfod

Ceidwad y Cledd, Robin Mc Bryde

Canrif o Brifwyl

Canrif o hanes Cymru a'r byd drwy lygaid yr Eisteddfod Genedlaethol.

Hanes Cymru

Cromlech Pentre Ifanc © Hawlfraint y goron (2008) Croeso Cymru

Creu'r genedl

Dilynwch hanes Cymru a datblygiad y genedl Gymreig o'r Celtiaid i'r Cynulliad gyda'r Dr John Davies.

Enwogion

Cerflun Owain Glyndwr yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Owain Glyndŵr

Darllenwch am un o brif arwyr Cymru a'i ddyheadau am genedl annibynnol.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.