Y Chwyldro Diwydiannol

Mynydd Parys

23 Mawrth 2009

Economi Cymru ganol y ddeunawfed ganrif

Yn 1750 roedd y rhan helaethaf o drigolion Cymru yn dibynnu ar amaethyddiaeth am eu cynhaliaeth, ond roedd twf yr ardaloedd diwydiannol ar gynnydd. Ar ddechrau'r ganrif daeth bywyd newydd i'r diwydiannau a sefydlwyd yn ystod teyrnasiad Elizabeth I. Gwelwyd cynnydd mawr yng ngweithfeydd haearn Pont-y-pŵl a'r Bers, mwyngloddiau plwm ac arian Sir y Fflint a Sir Aberteifi, gweithfeydd copr Castell-nedd ac Abertawe, a'r pyllau glo yng ngorllewin Morgannwg a Sir y Fflint.

Er y cynnydd diwydiannol, amaethyddiaeth oedd sylfaen yr economi o hyd. Roedd amaethyddiaeth yn datblygu hefyd wrth i ffermwyr ddechrau cylchdroi cnydau, defnyddio calch, cau tir comin, a datblygu dulliau diwydiannol cynnar o gynhyrchu yn enwedig yn y diwydiant gwlân.

Datblygiad diwydiannol yn cyflymu

Dechreuodd y diwydiannu go iawn yn ail hanner y ddeunawfed ganrif. Ni ddylid rhoi dyddiad rhy gynnar i'r datblygiad, oherwydd, cyn hwyred â 1811, pobl a dibynnai ar y tir am eu cynhaliaeth oedd mwyafrif trigolion 79 o'r 88 hwndred yng Nghymru. Fodd bynnag, erbyn 1851, roedd dwy ran o dair o deuluoedd Cymru yn cael eu cynhaliaeth o waith ar wahân i amaethyddiaeth, sy'n golygu bod Cymru yn ail ond i Loegr fel gwlad ddiwydiannol gynharaf y byd.

Ffynnodd y diwydiannau trymion o ganlyniad i ryfeloedd - y Rhyfel Saith Mlynedd (1756-63), Rhyfel Annibyniaeth America (1775-83), Rhyfeloedd y Chwyldro Ffrengig a Rhyfeloedd Napoleon (1793-1802, 1803-15).

Yn y gogledd ddwyrain y ceid yr amrywiaeth mwyaf o ddiwydiannau. Erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif roedd 19 o weithfeydd haearn yn Nhreffynnon ac 14 o grochendai ym Mwcle; roedd melinau cotwm yn Nhreffynnon a'r Wyddgrug, llu o weithfeydd plwm a glo, ac roedd un o brif weithfeydd haearn Ewrop yn y Bers, lle bu teulu Wilkinson yn arloesi mewn defnyddio golosg yn hytrach na siarcol i smeltio haearn.

Ond maes o law, yn y de ddwyrain y gwelwyd y datblygiadau pwysicaf. Twf gweithfeydd haearn Merthyr Tudful - Cyfarthfa a Dowlais yn fwyaf arbennig - a roes i Gymru ei thref ddiwydiannol gyntaf. Erbyn 1830 roedd Sir Fynwy a dwyrain Morgannwg yn cynhyrchu hanner yr haearn a allforid o Brydain.

Roedd datblygiadau economaidd o bwys hefyd yn ardaloedd Abertawe, Castell-nedd a Llanelli. Yn Amlwch, crëwyd y mwynglawdd copr fwyaf yn y byd, ac yn Eryri dechreuodd y chwareli llechi ddisodli'r cloddio am gopr. Yn y canolbarth, newidiodd natur y diwydiant gwlân wrth i ddulliau cynhyrchu traddodiadol ildio i gynnyrch mewn ffatrïoedd.


Dysgu

Llun o wefan Celtiaid yr Oes Haearn

Hanes

Gwefannau hanes ar gyfer plant cynradd, uwchradd ac athrawon.

Cerdded

© Hawlfraint a hawliau cronfa ddata'r Goron 2009. Cedwir pob hawl. Rhif Trwydded yr Arolwg Ordnans 100019855

Machynlleth

Dilynwch y daith o gwmpas y dref lle coronwyd Owain Glyndŵr yn Dywysog Cymru.

Y Gymraeg

Barddoniaeth Taliesin

Hanes yr iaith

O'i gwreiddiau Celtaidd i frwydrau iaith y 1960au a'r 70au.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.