BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Teithio

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Traffig Camerâu Traffig
I osgoi'r tagfeydd ar yr A55 o Abergele i Gaergybi, gan gynnwys Pont Menai a Phont Britannia, edrychwch ar ein camerâu traffig isod.
Cyffordd Abergele
Cyffordd Abergele
I'r dwyrain o Abergele yn wynebu tua Bodelwyddan.
Cyffordd Llandudno
Cyffordd Llandudno
Ar gyffordd 18 yr A55, ger gwarchodfa'r RSBP, Tesco a Cineworld.
Cyffordd Dwygyfylchi
Cyffordd Dwygyfylchi
Ger mynedfa orllewinol twnnel Penmaenbach i gyfeiriad y gorllewin
Cylchfan Penmaenmawr
Cylchfan Penmaenmawr
Ar yr A55 rhwng twneli Penmaenbach a Phen-y-Clip.
Cylchfan Llanfairfechan
Cylchfan Llanfairfechan
Fel arfer yn wynebu tua'r dwyrain tuag at Bendalar a thwnnel Pen-y-Clip.
Pont Menai
Pont Menai - tir mawr
Ar gylchfan yr A487 ar ochr de-ddwyreiniol Pont y Borth.
Pont Britannia
Pont Britannia - tir mawr
Edrych dros Bont Britannia tuag at Ynys Môn.
Cyffordd Dalar Hir
Cyffordd Dalar Hir
Ar gyffordd 4 yr A55, rhwng Caergeiliog a Bryngwran.
Cyffordd Pen Caledog
Cyffordd Pen Caledog
I'r de-orllewin o'r Fali yn wynebu tuag at Glawdd Stanley ym mae Beddmanarch.
Caergybi
Caergybi
Ger porthladd Caergybi ar gyffordd 2 Cyfnewidfa Tŷ Mawr.
Dweud eich Dweud

Oes ganddoch chi sylw i'w wneud am drafnidiaeth yn y gogledd orllewin? Gadewch inni wybod!
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy