BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Ynys Môn

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dathlu'r hanner cant
Er bod rhai o aelodau clwb henoed Bryngwran dros eu pedwar-ugain dim ond canol oed ydy'r clwb ei hun! Cafodd Clwb Bro Cylched ei ben-blwydd yn 50 oed yn 2006 gan ddathlu gyda the parti yn neuadd Ysgol Gymuned Bryngwran lle byddan nhw'n cyfarfod bob mis.
Swyddogion y clwb
Ann (ysgrifennydd), Mairwen (llywydd) a Mair (is-lywydd) yn tywallt y te . next page
1  2  3  4  5  6 

Dechreuodd Mrs Ann Pritchard o Engedi helpu gyda'r clwb pan oedd yn gweithio yng nghegin yr ysgol, lle bu'n gogydd am 30 mlynedd. Hi ydy'r trysorydd bellach.

"Rydan ni'n cael gwesteion yno - i gynnal cwis, canu, dangos ffilmiau - ac unwaith y flwyddyn rydan ni'n cael Bingo," meddai.

"Mi fydd yr aelodau yn cael paned, teisan a raffl ac mi fyddwn yn codi pres ar gyfer ein parti Nadolig yn y raffl fawr.

"Ein parti Nadolig ydy cyfarfod olaf y flwyddyn - mae'n gyfle i bobl gael sgwrs efo'i gilydd a bwyd ac mi fydd pawb yn dod ag anrheg bach, wedyn mi fydd pawb yn cael un o'r anrhegion.

"Rydan ni'n cau dros y gaeaf, gan ei bod yn tywyllu a'r tywydd yn ddrwg ac yn ail-gychwyn eto fis Mawrth."Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy