BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Ynys Môn

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Newyddiadurwyr ifanc Ysgol Amlwch Newyddiadurwyr am y dydd!
Pa gwestiynau fyddech chi'n eu gofyn petaech yn cael y cyfle i fod yn newyddiadurwr neu newyddiadurwraig am y dydd?

Wedi ychydig o hyfforddiant gan griw bws y BBC aeth rhai o ddisgyblion Ynys Môn ati i gasgli gwybodaeth, holi a recordio cyfweliadau. Gwrandewch...

Ymarfer Corff v Cyfrifiaduron

gwrandoYmarfer Corff v Cyfrifiaduron. Disgyblion Ysgol Amlwch yn ymchwilio.

Mae disgyblion Ysgol Amlwch wedi darllen arolwg diweddar sydd yn dweud fod plant Prydain yn treilio 9.4 awr yr wythnos y chwarae'r cyfrifiadur ond llai na awr yn gwneud ymarfer corff.

Allan yn gwneud chwaraeon neu i fewn o flaen y cyfrifiadur? Mae Miss Prichard, yr athrawes ymarfer corff, yn credu fod hyn yn 'lot gormod o amser i fod yn eistedd o flaen sgrin cyfrifiadur.'

Ond mae'r athrawes gyfrifiaduron, Miss Owain, yn credu fod cyfrifiaduron yn hywluso ei gwaith ac yn ei helpu gyda dysgu'r plant...

Beth yw barn y disgyblion? Falle cewch eich synnu!

Ailgylchu Bagiau Plastig

gwrandoYdych chi'n ailgylchu bagiau plastig? Disgyblion Ysgol Morswyn yn holi.

Newyddiadurwyr ifanc Ysgol Morswyn 'Un o broblemau mawr bob dydd ydy bagiau plastig..'

Mae mudiadau amgylcheddol yn annog pobl i ddefnyddio yr un bag i wneud eu siopa yn hytrach na defnyddio bagiau plastig newydd bob tro.

Bagiau plastig, yn syth i'r bin? Mae rhan fwyaf o fagiau plastig yn cael ei taflu i'r sbwriel, ychydig iawn sydd yn cael eu hailgylchu.

Ond mewn un archfarchnad yn Nghaergybi mae 1464 o fagiau plastig yn cael eu hailgylchu bob mis.

Faint o siopwyr felly sydd yn talu sylw i broblem y bagiau plastig? Gwrandewch ar ddisgyblion Ysgol Morswyn, Caergybi yn holi...

Ysgol Werdd!

gwrandoPam cael Ysgol Werdd? Disgyblion Ysgol Y Graig yn holi.

Mae Ysgol y Graig, Llangefni, yn cael ei hail-adiladu, mi fydd yr ysgol newydd yn dra wahanol i'r hen un.

Newyddiadurwyr ifanc Ysgol Y Graig, Llangefni Hon fydd yr ysgol gyntaf yn y sir i gynhrychu trydan ei hun, ac os bydd peth yn weddill y bwriad yw ei werthu i'r grid cenedlaethol!

Bydd nodweddion unigryw eraill i'r ysgol gan gynnwys teils to solar, tyrbin gwynt a 'tho gwyrdd' - un wedi ei wneud allan o laswellt - a fydd yn darparu cynefin naturiol i blanhigion a phryfed.

Darlun o'r 'ysgol werdd' Gwrandewch ar y disgyblion yn holi Maer Llangefni, Meurig Bowen Hughes BSc, pam bod cael ysgol werdd yn beth da.

Mwy o luniau o'r ysgol newydd ar wefan Ysgol Y Graig
(Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol)Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy