BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Ynys Môn

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aled Hopton (chwith) yn derbyn ei dystysgrif gan Eryl Williams o'r Urdd. Gwirfoddolwr cyntaf y Mileniwm
Un o wynebau cyfarwydd Aelwyd yr Ynys, Môn, ydy'r cyntaf yng Nghymru i ennill teitl Gwirfoddolwr y Mileniwm gan fudiad yr Urdd ar ôl treulio 200 awr yn gweithio'n wirfoddol yn ei gymuned leol.
Mae Aled Hopton yn dilyn cwrs gradd mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac mae wedi bod yn cyfeilio i Aelwyd yr Ynys ers mis Medi 2006.

Er mwyn cwblhau'r cynllun gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed, mae'n rhaid i aelodau'r Urdd wirfoddoli am hyd at 200 awr ar brosiectau sy'n cael effaith amlwg ar y gymuned leol.

Dechreuodd Aled y cynllun ym mis Awst 2007 a thros gyfnod o bum mis bu'n gwirfoddoli yn ei gymuned leol, gan gyrraedd ei darged o 200 awr ar 21 Ionawr 2008.

Daw'n wreiddiol o Ystradgynlais ac mae hefyd yn aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ers 2004.

Meddai Aled: "Rwyf wedi cael llawer o brofiadau sydd wedi fy helpu tuag at dderbyn y wobr yma. Mae gweithio gyda phobl ifanc fel plant cynradd ar amryw o weithgareddau yn rhoi pleser mawr i mi bob amser. Mae cael cydnabyddiaeth am y gwirfoddoli heb os yn fy annog i wneud mwy o waith tebyg."Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy