BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Ynys Môn

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Môn drwy'r oesau
Beth oedd ym mherfeddion Llyn Cerrig Bach? A oedd gan Ynys Môn wisg draddodiadol arbennig? Sut mae Môn wedi newid dros y canrifoedd? Cewch hanes ardaloedd yr ynys a'r atebion i'r cwestiynau yma, a llawer mwy, yn adran hanes yr ynys.
Bryn Celli Ddu
Yr Oes Efydd
Bryn Celli Ddu a mynwent o'r Oes Efydd yng Ngaerwen.
Llyn Cerrig Bach
Yr Oes Haearn
O drysorau Llyn Cerrig Bach i fryngaearau Celtaidd.
Llychlynwr
Y Llychlynwyr
Ai dylanwad drwg neu dda oedd y Llychlynwyr o ogledd Ewrop?
Eglwys Penmon
Yr Oesoedd Canol
Y tywysogion, y pla a'r eglwysi - cyfnod cythryblus a difyr dros ben.
Llys Rhosyr
Llys Rhosyr
Canfuwyd un o hen lysoedd Llywelyn dan y tywod yn Aberffraw.
Mynydd Parys
Diwydiant
Ym Môn roedd porthladd allforio copr pwysica'r byd ar un adeg.
Hen lun o Bont Menai
Cyfnod y pontydd
Hanes y dechnoleg arloesol y tu ôl i bontio Ynys Môn â'r tir mawr.
Merch mewn gwisg Gymreig
Gwisgoedd Môn
Dyma Huw Roberts i chwalu delwedd y wisg Gymreig.
Bwthyn Swtan
Bwthyn Swtan
Mae bwthyn to gwellt ola'r ynys bellach yn amgueddfa werin.
Porthladd Caergybi
Hanes Gorllewin Môn
Daeth San Padrig i'r ardal yma ymhell cyn cyfnod y cychod cyflym i'r Iwerddon.
Mynydd Parys
Ardal Dwyrain Môn
Yng nghrombil Mynydd Parys roedd gwaith copr mwya'r byd ar un adeg.
Sioe Môn
Llangefni a'r cylch
Hanes calon amaethyddol yr ynys a chartref Primin Môn.
Arwydd Môn Mam Cymru
Ardal Glan Menai
Dyma'r adwy i'r ynys erioed - ar gefn ceffyl, ar droed, mewn cwch neu mewn car.
Plant wedi bod yn planu coed
Pentref Celtaidd
Mae pentref hynafol yn cael ei adeiladu ger Melin Llynnon, Llanddeusant.
Kris Hughes
Y Derwyddon
Mae Kris Hughes yn parhau hen draddodiad y Derwyddon ym Môn.
Dweud eich Dweud

Anfonwch eich sylwadau chi am gyfoeth hanesyddol yr ynys.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Llyfrau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy