BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Ynys Môn

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Enwogion Môn
'Pwy rydd i lawr ŵyr mawr Môn?' gofynnodd Goronwy Owen. Dyma rai o'r enwau enwog mae'r ynys wedi eu cynhyrchu.
Aled Jones
Aled Jones
Y soprano ifanc sydd bellach yn wyneb cyfarwydd ar deledu a radio.
Arfon Wyn
Arfon Wyn
Prif leisydd y Moniars a phrifathro ym Miwmares.
Bedwyr Lewis Jones
Bedwyr Lewis Jones
Ysgolhaig, beirniad llenyddol ac arbenigwr ar dafodieithoedd Cymru.
Charles Williams
Charles Williams
Perfformiwr annwyl ac amryddawn a dyn ei filltir sgwâr ym Modffordd.
David Crystal
David Crystal
Arbenigwr ar ieithyddiaeth a gafodd fagwraeth yng Nghaergybi.
Dawn French
Dawn French
Ychydig sy'n gwybod am gysylltiadau'r gomedïwraig â Môn.
Dic Evans
Dic Evans
Llywiwr bad achub Moelfre a enillodd ddwy fedal aur yr RNLI am ei wrhydri.
Elin Fflur
Elin Fflur
Dechreuodd gyda'r Moniars cyn troi'n artist unigol llwyddiannus.
Gwilym Owen
Gwilym Owen
Y newyddiadurwr a'r pryfociwr praff o Lannerch-y-medd.
Gwyn Hughes Jones
Gwyn Hughes Jones
Tenor opera sy'n gwneud enw iddo'i hun ar draws y byd.
Hugh Griffith
Hugh Griffith
Yr enillydd Oscar o Farian-glas - seren Grand Slam a Ben Hur.
Hywel Gwynfryn
Hywel Gwynfryn
Wyneb a llais cyfarwydd ar deledu a radio ers 40 mlynedd.
Kyffin Williams
Kyffin Williams
Mae'r arlunydd enwog yn hanu o hen deulu o dirfeddianwyr o Fôn.
Matthew Maynard
Matthew Maynard
Cricedwr a chwaraeodd i Forgannwg a thîm Lloegr.
Meinir Gwilym
Meinir Gwilym
Mae'r ferch o Baradwys yn canu ledled llwyfannau Cymru.
Megan Lloyd George
Megan Lloyd George
Yr AS dros Fôn oedd y wraig gyntaf i fod yn Aelod Seneddol Cymreig.
Naomi Watts
Naomi Watts
Bu seren King Kong yn byw gyda'i theulu ym Môn pan yn blentyn.
Raymond Williams
Raymond Williams
Enillydd medal aur am godi pwysau yng ngemau'r Gymanwlad.
Rhun ap Iorwerth
Rhun ap Iorwerth
Magwyd gohebydd gwleidyddol y BBC yn ne'r ynys.
Robin McBryde
Robin McBryde
Un o'r ychydig ogleddwyr i lwyddo mewn rygbi proffesiynol.
RS Thomas
RS Thomas
Roedd tad y bardd RS Thomas yn gapten llong yng Nghaergybi.
Tony ac Aloma
Tony ac Aloma
Un o ddeuawdau canu ysgafn mwyaf poblogaidd Cymru.
Tracey Morris
Tracey Morris
Rhedwraig sydd wedi gwneud ei marc ym myd y marathon.
Croes i gofio Morrisiaid Môn
Mwy ...
Mwy o enwau llenyddol enwog yr ynys.
Dweud eich Dweud

Pwy ydy eich arwyr chi o Fôn? Anfonwch i ddweud.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy