BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Ynys Môn

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Arwydd Môn Mam Cymru Môn Mam Cymru
Ynys Môn, 'mam Cymru', lle llawn chwedloniaeth ac olion cynhanesyddol, yw'r ynys fwyaf yng Nghymru a Lloegr, gyda dyfroedd y Fenai yn ei gwahanu oddi wrth weddill Cymru a Phont Menai a Britannia yn ei chysylltu â'r tir mawr.
Arwydd Môn Mam Cymru. Croeso
Cyflwyniad cyflym i Ynys Môn a'i phrif atyniadau i'ch rhoi ar ben ffordd.
Traeth Lligwy Eich lluniau
Eich lluniau chi o hud yr ynys. Beth am ichi ychwanegu at y casgliad.
Dahlia Sioe Môn
Rhai syniadau am sut i wneud y gorau o Sioe Môn.
Aled Hopton Gwirfoddolwr yr Urdd
Cyfeilydd Aelwyd yr Ynys ydy Gwirfoddolwr y Mileniwm cyntaf yr Urdd.
Newyddiadurwraig frwdrfydig o Langefni Newyddiadurwyr am y dydd!
Digyblion Ynys Môn yn trafod pynciau pwysig...
Bryn Celli Ddu Cylchdaith cromlechi
Taith o amgylch safleoedd Neolithig Môn gyda Britta Schulze-Thulin.
Darlun o Ysgol Y Graig, Llangefni, fel y bydd ar ei gwedd newydd. Ysgol Werdd
Mae Ysgol Y Graig yn cael ei hail-adeiladu fel 'ysgol werdd'. Bydd yn cynhyrchu trydan ei hun...
Ceiliog a Iar Edrica Huws
Arddangosfa o glytweithiau hynod Edrica Huws.
'Llychlynwr' Môn drwy'r oesau
O'r cynoesau hyd heddiw, mae cyfoeth o olion hanesyddol ar yr ynys.
Porthladd Caergybi Caergybi
Porthladd llawn hanes sydd bellach yn gyswllt pwysig ag Iwerddon.
Cloc Llangefni Llangefni
Tref a dyfodd fel calon y diwydiant amaethyddol ym Môn.
Melin wynt Amlwch
Hen borthladd prysur yng ngogledd ddwyrain Ynys Môn.
Tref Porthaethwy Porthaethwy
Tyfodd y pentref yma ger y bont fel adwy o'r tir mawr i Fôn.
Biwmares Biwmares
Y castell, y carchar a'r môr yw prif atyniadau'r dref hon i ymwelwyr.
Cwt bad achub Moelfre Moelfre
Pentref bach â hanes morwrol mawr ydy Moelfre, ar arfordir dwyreiniol Môn.
Maes Cybi Mewn enw
Ambell esboniad i enwau llefydd difyr ar hyd a lled yr ynys.
Sgwrsio Mewn gair
'Fflachod', 'briblins' a 'phegan'. Geiriau ac ymadroddion Môn.
Llong hwyliau Hanes Morwrol
Mae Môn wedi cyfrannu mwy na'i siâr o straeon morwrol arwrol i'r ardal.
Gwiwer goch Y Wiwer Goch
Yr ymdrechion i achub y wiwer goch gynhenid ar yr ynys.
Sant Cybi Chwedlau Môn
Chwedl Dwynwen, Cybi a Seiriol a mwy drwy lygaid plant yr ynys.
Cofeb i Forrisiaid Môn Enwogion
Rhai o 'ŵyr mawr Môn' - o enwau llenyddol y gorffennol i sêr heddiw.
Lantern Talent Newydd
Gwrandewch ar enillwyr y gystadleuaeth Talent Newydd i fandiau.
Cerddwyr yn Llanbadrig Llwybr arfodir Môn
Taith gerdded o amgylch arfodir Môn a mwy o lwybrau lleol.
Crancod parod Bwyd Môn
Mae bwyd môr, cynnyrch fferm a diod yn rhan o arlwy cynhyrchwyr lleol.
Aelodau wedi gwisgo fel 'Slade' Rali!
Cyfle i weld ffermwyr mewn fflêrs wrth i glybiau CFfi yr ynys ddathlu'r 70.
Nia Roberts Yma i Chi
Treuliodd y BBC ddeufis ar yr ynys gan gychwyn gyda Diwrnod Agored ym Mona.
Ann Pritchard Clwb Bro Cylched
Mae pensiynwyr Bryngwran wedi bod yn dathlu'r 50!
Dweud eich Dweud

Mae croeso ichi gyfrannu at ein safle am Fôn gyda'ch sylwadau neu straeon. Anfonwch aton ni i ddweud eich dweud.
Croeso
Croeso i'n hadran ar gyfer cymunedau Ynys Môn, un o dair sir y gogledd orllewin. I gyfrannu unrhyw beth am eich sir chi, cliciwch yma.
  • Adran Gwynedd
  • Adran Conwy

  • Lleol i Mi
    Radio Cymru
    Eisteddfodau


    About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy