BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tywyn
Y sinema yn Nhywyn 'Gyda Deio i Dywyn'
Tref glan môr ar arfordir prydferth de Meirionnydd a chalon weinyddol bro Dysynni ydy Tywyn. Cofiwch gysylltu i ychwanegu eich cyfraniadau chi am y dref.
Dail Dysynni Adnewyddu cloc
Dail Dysynni
Gorffennaf 2010

Dyn yn y ffair adloniant Ffotograffiaeth
Disgyblion cynradd ac uwchradd Tywyn yn croniclo bywyd yn eu hardal.
Llywelyn ap Iorwerth Oes y Tywysogion
Mae Castell y Bere yn ganolbwynt i hen olion hanesyddol yr ardal.
Hen lun o bostfeistres Tywyn Hen luniau
Lluniau o Dywyn o'r ganrif ddiwethaf tan y ganrif hon.
Un o adeiladau tref Tywyn Oriel luniau
Taith luniau'n cychwyn yng ngogledd Dysynni i lawr drwy'r fro i dref Tywyn.
Bae Ceredigion Cantre'r Gwaelod?
Barn David Roberts am y chwedl enwog am y tir coll oddi ar yr arfordir.
David Roberts Aberdyfi
Sut tyfodd pentref Aberdyfi'n ganolfan adeiladu llongau.
Un o ddisgyblion Tywyn Talentau Tywyn
Pobl ifanc yr ardal yn dweud eu dweud yng ngwe-gylchgrawn Goglais.
Aberdyfi Hanes Dysynni
Taith Carol Hughes - o Gastell y Bere i Dal-y-llyn a thref glan môr Tywyn.
Tŵr Eglwys Sant Cadfan. Eglwys Sant Cadfan
Adeilad mwyaf hanesyddol y dref sy'n dyddio nôl i'r flwyddyn 516 OC.
Neuadd Bentref Llanegryn Eisteddfota
Eisteddfod Llanegryn ac Eisteddfod Abergynolwyn ydy'r ddwy eisteddfod leol.
Cath Rowlands Y nyrs a'r dafarn
O nyrsio adeg y rhyfel i redeg tafarn: atgofion Cath Rowlands o'r dre.
Dweud eich Dweud

Anfonwch aton ni i sôn am eich Tywyn chi.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy