BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
16eg Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tywyn
Y sinema yn Nhywyn 'Gyda Deio i Dywyn'
Tref glan môr ar arfordir prydferth de Meirionnydd a chalon weinyddol bro Dysynni ydy Tywyn. Cofiwch gysylltu i ychwanegu eich cyfraniadau chi am y dref.
Dail Dysynni Adnewyddu cloc
Dail Dysynni
Gorffennaf 2010

Dyn yn y ffair adloniant Ffotograffiaeth
Disgyblion cynradd ac uwchradd Tywyn yn croniclo bywyd yn eu hardal.
Llywelyn ap Iorwerth Oes y Tywysogion
Mae Castell y Bere yn ganolbwynt i hen olion hanesyddol yr ardal.
Hen lun o bostfeistres Tywyn Hen luniau
Lluniau o Dywyn o'r ganrif ddiwethaf tan y ganrif hon.
Un o adeiladau tref Tywyn Oriel luniau
Taith luniau'n cychwyn yng ngogledd Dysynni i lawr drwy'r fro i dref Tywyn.
Bae Ceredigion Cantre'r Gwaelod?
Barn David Roberts am y chwedl enwog am y tir coll oddi ar yr arfordir.
David Roberts Aberdyfi
Sut tyfodd pentref Aberdyfi'n ganolfan adeiladu llongau.
Un o ddisgyblion Tywyn Talentau Tywyn
Pobl ifanc yr ardal yn dweud eu dweud yng ngwe-gylchgrawn Goglais.
Aberdyfi Hanes Dysynni
Taith Carol Hughes - o Gastell y Bere i Dal-y-llyn a thref glan môr Tywyn.
Tŵr Eglwys Sant Cadfan. Eglwys Sant Cadfan
Adeilad mwyaf hanesyddol y dref sy'n dyddio nôl i'r flwyddyn 516 OC.
Neuadd Bentref Llanegryn Eisteddfota
Eisteddfod Llanegryn ac Eisteddfod Abergynolwyn ydy'r ddwy eisteddfod leol.
Cath Rowlands Y nyrs a'r dafarn
O nyrsio adeg y rhyfel i redeg tafarn: atgofion Cath Rowlands o'r dre.
Dweud eich Dweud

Anfonwch aton ni i sôn am eich Tywyn chi.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy