BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Porthmadog Eich milltir sgwâr
Dewch i wybod mwy am rai o drefi a phentrefi'r ardal ac am y bobl sydd wedi byw yno ar hyd y blynyddoedd. Beth am ddweud eich barn chi am y lle neu anfon straeon am eich milltir sgwâr chi aton ni?
Promenad Llandudno Conwy
O drefi glan y môr yr arfordir i ddyfnderoedd cefn gwlad y sir.
Prifysgol Bangor Gwynedd
O'r ddinas dysg i'r dref 'Frenhinol' a phentrefi calon Meirionnydd.
Biwmares Ynys Môn
Trefi a phentrefi Môn Mam Cymru a mwy am yr ynys.
Tref Syrffiwch
Mae mwy o wybodaeth am drefi a phentrefi lleol allan ar y we.
Sach o datws Llŷn Enwau Llŷn
Mynytho, Stelig, Dinllaen a Rhydyclafdy - cip ar ystyr enwau llefydd yn Llŷn.
Croeso
Croeso i'n hadran ar gyfer trefi a phentrefi'r gogledd orllewin sy'n mynd â chi'n nes at galon gwahanol gymunedau'r fro.

Chwaraeon
Llyfrgell Genedlaethol Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy