BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Trawsfynydd
Dadgomisiynu'r Atomfa
Daeth oes gorsaf niwclear Trawsfynydd i ben yn 1993. Ers hynny, mae'r safle wedi bod yn mynd drwy'r broses ddadgomisiynu sy'n golygu delio efo'r gwastraff ymbelydrol sydd wedi ymgasglu yno ar ôl 25 mlynedd o gynhyrchu trydan.

Bwriedir gohirio'r gwaith dadgomisiynu ar y ddau adweithydd tan ddiwedd y ganrif a storio'r gwastraff ymbelydrol ar y safle mewn adeiladau pwrpasol.

Bu rhai o staff yr orsaf yn dweud wrth raglen Manylu ar BBC Radio Cymru beth sy'n digwydd mewn gorsaf niwclear ar ôl i'r cynhyrchu ddod i ben ...

Jon Heath (Llun Siân Sutton)
Jon Heath, Rheolwr Adfer y Resin next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Jon Heath: "Am fod Traws ar lan llyn da ni wedi cynhyrchu mwy o resin na safleoedd ar ochr y môr. Am bod lefel yr ymbelydredd oedd i gael ei rhyddhau i'r amgylchedd yn is nag i'r môr, mae gynnon ni fwy o resin a rhaglen hirach na safloedd eraill. Mae dros 100 metr ciwbic a 900 o ddrymiau o bob un o'r dair vault felly fe fydd 2000 o bacedi o wast."
 • Newyddion: Trawsfynydd: "angen ail-ystyried"

 • Cyfrannwch

  Josh Rose
  safle we ardderchog


  Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


  Lleol i Mi
  Radio Cymru
  Adolygiadau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy