BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Trawsfynydd
Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn Bro Hedd Wyn
Croeso i wefan Trawsfynydd; pentref bach llawn hanes yng nghanol yr hen sir Feirionnydd a chartref un o'n beirdd enwocaf, Hedd Wyn, bardd y gadair ddu. Cofiwch ddweud wrthym am unrhyw straeon o'r fro.
Llafar Bro Pengwern cymunedol
Llafar Bro
Mehefin 2010

Yr Ysgwrn Taith i'r Ysgwrn
Cwrdd â Gerald Williams ar ymweliad â chartref Hedd Wyn.
Hedd Wyn Hedd Wyn
O Drawsfynydd i Hollywood, mae pawb wedi clywed sôn am fardd y gadair ddu.
Dewi Prysor Holi Dewi
Holi Dewi Prysor, bardd a nofelydd y Drawsfynydd.
Jon Heath Staff yr Atomfa
Be sy'n digwydd mewn gorsaf niwclear sy'n cael ei dadgomisiynu?
Glyn Heddwyn Atgofion ysgol
Glyn Heddwyn o Drawsfynydd sy'n hel atgofion am ei blentyndod.
Y Sant John Roberts Y sant o Traws
Siwrnai grefyddol un o feibion Traws a ddaeth yn Sant Catholig.
Daffni Percival Byw ym Mharadwys
Gwireddodd Daffni Percival ei breuddwyd pan ddaeth i fyw i Fodyfuddau.
Cerflun Hedd Wyn Adnabod yr ardal
Taith hanesyddol o amgylch plwy Trawsfynydd.
Neuadd Trawsfynydd Steddfod Llawr Plwy
Cadwch y Sadwrn cyntaf yn Chwefror yn rhydd yn eich dyddiaduron!
Trawsfynydd Steddfod Stesion
Mae gan ardal Traws, nid un, ond dwy eisteddfod!
Tomen y Mur Tomen y Mur
Plant Ysgol y Moelwyn yn olrhain cysylltiad Trawsfynydd â'r Mabinogi.
Drws Tu ôl i'r drws
Stori Keith O'Brien am arwyddocâd dyddiad uwchben drws gwesty.
Hen gwpan Trawsfynydd Adfywio hanes
Mae nifer o drysorau lleol yng nghanolfan dreftadaeth y pentref.
'Ync' 'Ync'
Stori Garffild Lloyd Lewis am ddarganfod hanes ewythr mewn llyfr copi.
Dweud eich Dweud

Oes ganddoch chi hanes i'w rannu am Traws? Anfonwch aton ni.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy