BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Sir Conwy

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sir Conwy
Croeso i'n hadran ar gyfer cymunedau sir Conwy - o drefi gwyliau'r glannau i'r pentrefi gwledig sy'n ffinio â sir Ddinbych ac i lawr hyd Dyffryn Conwy i Eryri.
I gyfrannu unrhyw beth am eich cymuned chi, cliciwch yma neu ebostiwch gogleddorllewin@bbc.co.uk
Castell Gwrych Abergele
Tref enedigol Emrys ap Iwan a lleoliad Castell Gwrych.
Pier Bae Colwyn Bae Colwyn
Cyn dref wyliau a chartref y sŵ mynydd.
Arwydd Betws y Coed Betws-y-coed
Cyrchfan i dwristiaid o bob cwr ac ardal bwysig yn hanes Cymru.
Y ddieddar Mrs Margaret B Davies Bro Aled
Llansannan yw canolbwynt yr ardal wledig hon.
Gêm bêl-droed Bro Cernyw
Adroddiad o gêm dysteb i arwr clwb pêl-droed Bro Cernyw, Euryn Williams.
Jac-y-do Conwy
Tref y Jac dos, yr Ŵyl Fwyd, y castell enwog a phont Telford.
Cloc yn Llandudno Llandudno
Brenhines y trefi gwyliau a hen weithgaredd hanesyddol ar y Gogarth.
Prom Llanfairfechan Llanfairfechan
Pentref glan môr Fictorianaidd ar arfordir y gogledd.
Dail Llangwm
Iona Davies yn hiraethu am 'baradwys' bro ei mebyd.
Penmaenmawr Penmaenmawr
Mae 'Pen' yn cysgodi rhwng y mynyddoedd a'r môr.
Dweud eich Dweud

Os hoffech chi anfon cyfraniad am eich bywyd a'ch cymuned chi yn sir Conwy, cysylltwch.
Croeso
Yn ôl y cyfrifiad diwethaf, roedd 110, 900 o bobl yn byw yn y sir gyda bron i 40% yn siarad, darllen, ysgrifennu neu ddeall Cymraeg. I gyfrannu unrhyw beth am eich cymuned chi, cliciwch yma neu ebostiwch gogleddorllewin@bbc.co.uk

  • Adran Gwynedd
  • Adran Ynys Môn

  • Lleol i Mi
    Radio Cymru
    Llyfrau


    About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy