BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Porthmadog
Stryd Fawr Porthmadog Tref Yr Wylan
Croeso i dudalennau Porthmadog, y dref a grëwyd yn sgîl adeiladu Cob enwog William Maddocks. Cyfraniadau'r cyhoedd chi sydd wedi helpu i greu yr adran hon - cysylltwch os hoffech chi gyfrannu mwy.
Logo'r Olympau Yr heddychwr
Datgelu cysylltiad rhwng gwasg leol, ysbïwr a'r ffilm Chariots of Fire.
Yr Wylan Olion Rhufeinig
Yr Wylan
Mehefin 2010

Olion chwarel Cwm Pennant Cwm Pennant
'Yn nghesail y moelydd unig': lluniau'r cwm a'r hen chwarel gan Llinos Roberts.
Eirian Farrell, Siop Quaecks Wynebau cyfarwydd
Mynd ar neges o amgylch siopau Port - a'r straeon difyr tu ôl i'w perchnogion.
Carol Hayes Roc a Rôl
Mae Carol yn cofio Port yn y pumdegau fel dipyn o le.
Treflyn Jones Treflyn Jones
Ewch nôl i'r 1960au gyda jumpsuits y canwr Treflyn Jones.
Siop Dafydd Ellis Cofnod y camera
Ffotograffau Betty Wyn o'r newid yn siopau bach y dref.
Orenau Busnes teuluol
Mae'r teulu Prichard yn gofalu bod pobl yn cael eu '5 y diwrnod' ers 1934.
William Pike Siop Pike's
Cricedwr proffesiynol o Nottingham oedd y William Pike gwreiddiol.
Eric Jones Eric Jones
Mae'r gŵr o Dremadog yn un o'n mynyddwyr mwyaf profiadol ac anturus.
Portmeirion Portmeirion
Campwaith pensaernïol Syr Clough Williams-Ellis ym mentref Portmeirion.
Arwydd y Cob Y Cob a'r harbwr
Prynu'r Cob, brwydr yr harbwr a'r cysylltiad â theulu'r dywysoges Diana.
Bethan Rees Jones Gefaill Gwyddelig
Gallwch hwylio draw i efeilldref Porthmadog ar ddiwrnod braf.
Tremadog Tremadog
Un o'r enghreifftiau gorau o dref wedi ei chynllunio - lluniau a hanes.
Marbeth Roberts a Betty Wyn Atgofion dwy ffrind
Cofio'r Girls Club, hufen iâ Eidalaidd, y llong olaf i adael yr harbwr a mwy.
Cwch yn yr harbwr Hanes lleol
Edrych nôl ar hanes y dref a'r ardal.
Ifanwy Williams Clwb y Deillion
Mae Clwb y Deillion yn glwb bywiog sy'n helpu meddai Ifanwy Williams.
Dafydd Williams Newid Byd
O Borthmadog yn wreiddiol, ond bellach yn mwynhau haul Ffrainc.
Harbwr Porthmadog Yr oriel
Dewch ar daith luniau o amgylch yr ardal.
Dweud eich Dweud

Anfonwch aton ni gyda mwy o hanes, straeon neu luniau o Borthmadog.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy