BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Porthaethwy
Stryd siopa Porthaethwy Croeso i'r Borth
Gyda phoblogaeth o ychydig dros 3,000, oddeutu 55% o ohonynt yn siaradwyr Cymraeg, Porthaethwy ydy'r dref gyntaf y dowch iddi ym Môn ar ôl croesi Pont Menai.

Prif atyniadau
'Porth-ddaethwy' yw'r hen enw ar y dref yn ôl un esboniad, gan mai oddi yma y byddai'r cychod yn croesi'r Fenai i Fangor - y porth o dir tylwyth y 'Daethwy'. Ond mae 'na ffordd newydd o groesi'r Fenai erbyn hyn wrth gwrs ac mae'r dref yn enwog am bont arloesol Telford, sy'n rhoi iddi ei henw Saesneg, Menai Bridge.

Gellir mynd am dro hyd glannau'r Fenai ar hyd y promenâd Belgaidd a gafodd ei adeiladu gan ffoaduriaid o Fflandrys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n eich arwain at y sarn tuag at Ynys Tysilio. Yma y mae hen Eglwys Sant Tysilio sy'n dyddio yn ôl i'r 12fed ganrif ac ar dir uchaf yr ynys mae cofgolofn Porthaethwy.

Erbyn hyn, mae'r dref yn gartref i adran Gwyddor Eigion Prifysgol Bangor,a rhan o Gyngor Ynys Môn, ac yn llawn siopau bach, tafarndai a bwytai.

Cyfeiriadau defnyddiol
Canolfan Gymunedol
Water St, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5DD
01248 714624

Oriel Gelf Tregfryn
Cadnant Rd, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5EN
01248 715128

Llyfrgell
Wood St, Menai Bridge, Ynys Môn, LL59 5AS
01248 712706

Pili Palas
Fferm Bili Pala, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5RP
01248 712474

Ysgol David Hughes
Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
01248 712287Lleol i Mi
Radio Cymru
Theatr


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy