BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Porthaethwy
Y Band yn 1997 Byd Band y Borth
Mae Band Pres y Borth wedi ei sefydlu ers dros 100 mlynedd ac yn ôl un o'r arweinwyr, Chris Williams, mae'r band sydd â'i seiliau yn gadarn yn nhraddodiad yr ardal yn mynd o nerth i nerth.

"Cafodd y band ei sefydlu a'i ffurfio yn ôl yn 1890 mewn cwt ym Mhorthaethwy.

"Yn ddiweddarach yn 1903 fe brynodd arweinydd cyntaf y band, Y Capten George Senogles, gyn gapel y Wesleaid ym Mhorthaethwy fel cartref, ac yno mae'r band yn parhau i ymarfer hyd heddiw.

"Mi gawson ni grant gan y Loteri Cenedlaethol am £35,000 tua phedair blynedd yn ôl, ac mae wedi bod yn gyfle i adnewyddu'r cwt sydd yn agos iawn at galonnau llawer ohonom.

"Yn 1978 roedd pethau yn edrych yn o ddu gan mai dim ond wyth o aelod oedd gennym ni. Ond fe newidiodd y sefyllfa, diolch i'r drefn!

"Erbyn heddiw mae tri dosbarth wedi ei sefydlu yma, gyda band y dechreuwyr yn cael ei arwain gan Owain Roberts, y band canolradd yn cael ei arwain gan Sue Massey, a minnau'n arwain y band uwch."

"Dwi wedi bod yn aelod ers 12 mlynedd ac yn arwain erbyn hyn ers bron i bedair mlynedd. Mae'r band yn teithio i wahanol ardaloedd ar draws y wlad i gynnal cyngherddau neu i gymryd rhan mewn cystadleuthau, ac mae'n gyfnod arbennig iawn inni gyd.

"Rydyn ni'n cyfarfod yn y cwt ar wahanol adegau yn ystod yr wythnos gyda'r prif fand yn cyfarfod ar nos Lun a nos Wener. Dwi'n chwarae'r cornet ers dros 20 mlynedd ac mae'n rhan mawr o fy mywyd. Ar y nosweithiau pan does na ddim ymarfer mi fydda' i'n chwarae i Fand Biwmares. Rydw i bron yn chwarae cornet yn fy nghwsg.

"Mae'n braf gweld bod y band yn parhau i fynd o nerth i nerth hyd heddiw a llawer iawn yn ymuno â ni bob blwyddyn.

"'Does dim yn well nag ymuno â band, nid yn unig mae'r aelodau yn cael gwneud yr hyn y mae nhw'n ei fwynhau fwyaf ond hefyd mae'n gyfle i gael bod yng nghanol yr hwyl a'r miri. Mae'n fendigedig."Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy