BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Natur

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gwiwerod Coch Môn
Mae grŵp cadwraethol yn gweithio i adfywio poblogaeth y wiwer goch ym Môn - ac wedi dal y creadur swil ar gamera yn eu cynefin yn ne ddwyrain yr ynys.
Y ffilm ddiweddaraf o'r wiwerod

Mae'r lluniau yma yn rhai o wiwerod coch cynhenid yn eu cynefin naturiol yng Nghoed Llwydiarth, yn ne ddwyrain Môn, wedi eu ffilmio gan John Evans.

Yn 1998, dangosodd gwaith ymchwil gan Dr Craig Shuttleworth mai ar Fynydd Llwydiarth roedd yr unig wiwerod coch oedd ar ôl ym Môn ac mai dim ond 40 ohonyn nhw oedd ar ôl yno.

Ond, diolch i waith Cyfeillion Gwiwerod Coch Môn yn dal a difa'r gwiwerod llwyd, dechreuodd y wiwer goch ffynnu yma eto.

Yn 2003, cychwynnodd y Cyfeillion ar y broses o ail-gyflwyno gwiwerod coch i goedwig Niwbwrch ar ochr arall yr ynys, gyda chymorth Sŵ Bae Colwyn. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun i'w gael ar wefan Cyfeillion Gwiwerod Coch Môn (dolen ar y dde) neu darllenwch am y prosiect gan un o'r gwirfoddolwyr, Bethan Wyn Jones.

Hen ffilm o'r wiwerod gan John Evans


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.


Addysg
Hanes
Lleol i Mi


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy