BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dyffryn Nantlle
Disgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle Barn yr ifanc
Bu rhai o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle yn rhoi eu barn am eu hardal a'u hysgol ar ymweliad â Hysbys y BBC.
Sara Naomi - edrych 'mlaen i'r chweched dosbarth
"Dwi'n meddwl bod 16 oed lot rhy gynnar i adael yr ysgol. 'Dach chi jyst yn dechra dod i arfar efo'r pynciau 'da chi wedi ddewis yn blwyddyn 9 a dwi'n meddwl ddyla chi aros yn yr ysgol ond dydi'r dewisiadau ddim yna weithiau.

"Yn Ysgol Dyffryn Nantlla, ma 'na chweched dosbarth ar y funud a dwi'n gobeithio fydd o'n dal yna erbyn i mi fynd yna. Mae'n anrhydedd bod yn rhan o blwyddyn 13 yn ysgol ni. Gynnon ni 'stafall ein hunan a bob dim a ma'n gret. Dwi 'di bod yn y 'stafall yn barod a ma nw i gyd yn cael hwyl yna!"

Ffion Jones - dosbarth chwech yn well na choleg
"'Dwi'n 'nabod lot, lot o bobl, ma nw di gadael yn lle mynd i'r chweched a ma' nw 'di dewis cwrs ma nw'n meddwl sy' mynd i fod yn hawdd yn y coleg. Wedyn ma' nhw'n cael traffarth - ma nw 'di disgwyl iddo fo fod yn hawdd a wedyn dydyn nhw ddim wedi paratoi i ofyn am help gin bobl erill.

"Wedyn ma nw'n jyst trafferthu a dwi'n meddwl fasa nw 'di cael lot mwy o gymorth a phetha tasa nw 'di aros yn ysgol, yn y chweched. 'Sa nhw 'di fwynhau o fwy. Fasa nw o gwmpas adra' ... a wedyn oes oes gynnoch chi broblem mae'n hawdd mynd at rywun achos 'dach chi'n 'nabod pobl yr ysgolion sir a 'dach chi'n gorfod dod i ailadnabod pobl yn y coleg ma'n siwr yn dydach?"

Neuadd Bentref LlanllyfniLlinos Ellis, Llanllyfni - angen defnyddio mwy ar neuadd Llanllyfni
"Does na 'm byd i neud llawar yn Llanllyfni. Mae'r lle yn ddistaw iawn - yr unig beth sy 'na 'di tŷ tafarn, ysgol a neuadd. Unwaith bob tua 4 mis ma' 'na gigia yna a ma' rheina'n ardderchog i bobl ifanc ond does na 'm byd ar wahân i hynna i neud yna.

"'Swn i'n licio gweld mwy o weithgaredda yn cael eu 'neud yn y neuadd ella' achos ma' ar gael i bawb ond does na 'm byd 'di cael i 'neud yna. So, [mae angen] neud mwy o iws o'r neuadd ella'.

"Dwi'n gweld hyn yn digwydd mewn lot o bentrefi sy'n agos at Lanllyfni. Ma' 'na lot yn mynd i Penygroes, lle mae na fwy o betha' i 'neud. Ond ma'n broblem i bobl ifanc Llanyllyfni sy'n gorfod symud i lefydd eraill i 'neud petha'. Mae'n anodd i bobl Llanllyfni achos 'da ni'n gorfod gofyn i mam a dad am lifftia' a petha a ma' hynny'n gallu bod yn anodd iddyn nhw."

Disgyblion Ysgol Dyffryn NantlleCharlotte Hawksworth - angen clwb ieuenctid yn Nasareth.
"'S'am byd i neu yna [yn Nasareth] - ma'n lle rili distaw. Ma'n iawn os 'dach chi'n licio petha felna ond, i bobl ifanc, 'sa'm byd yna i neud. Ma 'na dipyn o bobl ifanc [yn Nasareth] ond 'sa'm lle iddyn nw fynd na 'm byd iddyn nw 'neud ar ôl ysgol.

"'S'a nunlla, na neb ddigon parod i neud rwbath hefo nhw. 'Swn i'n licio gweld mwy o glybiau ieuenctid a mwy o betha'n digwydd yn yr ha' weithia'. Weithia dwi'n clywed am betha sy 'di digwydd ond dydyn nhw ddim yn dod yn ddigon aml i ni gael siawns i fynd iddyn nhw a weithia does na'm petha i blant hŷn mond i blant bach."Lleol i Mi
Hanes
Eisteddfodau
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy