BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dyffryn Nantlle
Llyn Nantlle Dyffryn Nantlle
Croeso i safle Dyffryn Nantlle. Mae plant yr ysgol gynradd ac aelodau Clwb Henoed Silyn wedi rhannu eu barn a'u straeon am fywyd yn y dyffryn - beth am i chi gyfrannu hefyd drwy anfon straeon, newyddion a lluniau o'r ardal.
Plentyn yn tynnu llun Ffotograffiaeth
Disgyblion Ysgol Bro Lleu yn croniclo bywyd yn eu hardal.
Lleu Marathon Llundain
Lleu
Mehefin 2010

Coginio Swpar chwaral
... a ryseitiau eraill
Henoed Clwb Silyn yn dysgu plant am goginio.
Ffenestr canolfan Cae'r Gors Cae'r Gors
Cartref Kate Roberts wedi ei adnewyddu yn ganolfan dreftadaeth.
Pobl ifanc Nantlle Ein Dyffryn Ni
Disgyblion yr ardal: yr iaith, mewnfudwyr a phentrefi'r dyffryn.
Beic modur ar y Lôn Wen Tynfa'r Lôn Wen
Beth sy'n cysylltu Kate Roberts â chriw o feicwyr o'r Wirral?
Rosalie Hanes Rosalie
Sut ddaeth yr Hwntw fach yma i fyw yn y gogledd?
Rheilffordd Trwy lygaid y plant
Sbwriel, chwareli, ymwelwyr - croeso i Nantlle'r plant.
Dr Thompson Gweld y doctor
Dilyn hynt a helynt Dr Thomspon a'i gleifion yn y feddygfa.
Gwilym R Jones Enwogion y Fro
O gantorion i lenorion, daw rhai o brif gyfranwyr diwylliant Cymru o'r ardal.
Gwefan Ar y we
Beth arall sydd ar y we am Ddyffryn Nantlle?
Wellingtons Y Ffermwyr Ifanc
'Beth sydd mewn enw?' gofynna Mari Glynne Davies am y Ffermwyr Ifanc.
Chwarel Penyrorsedd Adfer chwarel
Cynlluniau uchelgeisiol i adfer hen chwarel Penyrorsedd.
Karen Owen Adnabod Awdur
Bu eisteddfodau bach yn ddylanwad ar Karen Owen, cyn olygydd Golwg.
Radio Neges Marconi
O'r ardal hon y gwnaed y darllediad di-wifr cyntaf i ochr arall y byd.
Y clwb yn dathlu CPD Llanllyfni
Pam sefydlu clwb pêl-droed lleol yn Llanllyfni? Y cadeirydd yn esbonio.
Adeilad band arian Dyffryn Nantlle Taith luniau
Sioe luniau o'r dyffryn ac olion y diwydiant llechi.
Dweud eich Dweud

Anfonwch eich sylwadau, straeon, newyddion neu'ch lluniau chi o'r ardal aton ni.

Lleol i Mi
Hanes
Ffilmiau
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy