BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Sir Conwy

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llansannan
Canol y pentref Llansannan a'r fro
Llansannan yw canolbwynt ardal Bro Aled sy'n ffinio â Bro Cernyw a sir Ddinbych. Mae'r 'gofgolofn enwogion' ynghanol y pentref yn tystio i etifeddiaeth ddiwylliedig yr ardal.
Diolch i drigolion Llansannan am rannu'r wybodaeth yma efo ni. Os hoffech chi gyfrannu, llenwch y ffurflen hon neu ebostiwch gogleddorllewin@bbc.co.uk
Y Gadlas Gwenwch!
Y Gadlas
Mehefin 2010

Rhiannon Davies Fy hoff daith
Rôl cerdded pob modfedd o'i bro mae un daith yn arbennig i Rhiannon Davies.
Dyffryn Aled Dyffryn Aled
Hen blasty mawreddog fu'n lleoliad dihangfa feiddgar gan garcharorion rhyfel.
Alwyn a Catherine Williams Pobl a llefydd
Cip ar y pentref heddiw - ei bobl a'i bethau.
Bill Woodhouse Nant-y-plwm
Lluniau o daith i hen waith plwm ger Llansannan yn y 1970au.
Sefydliad y Merched 1946 (diolch i Grwp Archif Bro Aled) Sefydliad y Merched
Mae hen raglenni cangen WI y pentref yn cofnodi ei hanes cymdeithasol.
Cwiltwyr Clwb y cwiltwyr
Mae merched Llangernyw a Llansannan yn cadw'r grefft o gwiltio'n fyw.
Rhiannon Parry Hanes y Gadlas
Dathlu pen-blwydd y papur bro lleol yn 30 oed.
Hen lori flodau Cadw'r archif
Mae degau o hen luniau'r pentref i'w gweld ar y we erbyn hyn.
Dweud eich Dweud

Cysylltwch os hoffech chi gyfrannu erthygl neu luniau i dudalennau Bro Aled.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy