BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llangefni
Cloc yng nghanol tref Llangefni Canol yr ynys
Tref a dyfodd fel canolfan y diwydiant amaethyddol ydy Llangefni, sydd heddiw yn gartref i bencadlys Cyngor Sir Ynys Môn. Os hoffech chi gyfrannu atgofion, straeon neu luniau, anfonwch aton ni.
Cloc y dref Cyflwyno Llangefni
Cyflwyniad cyflym i dref Llangefni, canolfan weinyddol yr ynys.
Y Glorian Y 'moonwalk'
Y Glorian
Mehefin 2010

Canol tref Llangefni Hanes y cylch
Disgrifiwyd tref Llangefni fwy nag unwaith fel 'both yr olwyn'...
Canol y dref Llangefni mewn llun
Taith luniau o amgylch y dref.
FG Fisher FG Fisher
Bywgraffiad o sylfaenydd Theatr Fach Llangefni.
Mynedfa'r Dingle Y Dingle
Gwarchodfa natur Nant y Pandy ar gyrion y dref.
Charles Williams Charles Williams
Y perfformiwr annwyl ac amryddawn o Fodffordd
Beicwyr Cefni Ar dy feic
Mae Clwb Beicio Cefni yn beicio ar hyd a lled Ynys Môn a thu hwnt.
Ann Mary Williams Heibio'r 100
Ychydig sy'n gallu dweud eu bod yn cofio canrif gyfan fel Ann Williams.
Cwmwl Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd am y 5 diwrnod nesaf yn Llangefni.
Merch yn chwarae pêl-droed Pêl-droed merched
Mae clwb merched Llangefni yn chwarae yn erbyn timau Lloegr.
Dweud eich Dweud

Anfonwch eich sylwadau neu'ch cyfraniadau ynglŷn â Llangefni aton ni.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy