BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
23ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llangefni
Cloc yng nghanol tref Llangefni Canol yr ynys
Tref a dyfodd fel canolfan y diwydiant amaethyddol ydy Llangefni, sydd heddiw yn gartref i bencadlys Cyngor Sir Ynys Môn. Os hoffech chi gyfrannu atgofion, straeon neu luniau, anfonwch aton ni.
Cloc y dref Cyflwyno Llangefni
Cyflwyniad cyflym i dref Llangefni, canolfan weinyddol yr ynys.
Y Glorian Y 'moonwalk'
Y Glorian
Mehefin 2010

Canol tref Llangefni Hanes y cylch
Disgrifiwyd tref Llangefni fwy nag unwaith fel 'both yr olwyn'...
Canol y dref Llangefni mewn llun
Taith luniau o amgylch y dref.
FG Fisher FG Fisher
Bywgraffiad o sylfaenydd Theatr Fach Llangefni.
Mynedfa'r Dingle Y Dingle
Gwarchodfa natur Nant y Pandy ar gyrion y dref.
Charles Williams Charles Williams
Y perfformiwr annwyl ac amryddawn o Fodffordd
Beicwyr Cefni Ar dy feic
Mae Clwb Beicio Cefni yn beicio ar hyd a lled Ynys Môn a thu hwnt.
Ann Mary Williams Heibio'r 100
Ychydig sy'n gallu dweud eu bod yn cofio canrif gyfan fel Ann Williams.
Cwmwl Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd am y 5 diwrnod nesaf yn Llangefni.
Merch yn chwarae pêl-droed Pêl-droed merched
Mae clwb merched Llangefni yn chwarae yn erbyn timau Lloegr.
Dweud eich Dweud

Anfonwch eich sylwadau neu'ch cyfraniadau ynglŷn â Llangefni aton ni.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Ffilmiau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy