BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanfairfechan
<i>The Towers</i>, hen dŷ ar lan y mor Llanfairfechan
Archwiliwch y tudalennau yma am y cyn bentref glan môr Fictorianaidd ar arfordir y gogledd.
Diolch i bawb o Lanfairfechan ddaeth i'n gweld ar yr Hysbys yn ddiweddar i'n helpu i greu'r darlun yma o'r pentref.
Glan y môr yn Llanfairfechan Croeso!
Ychydig o wybodaeth ddefnyddiol i'r rhai sy' am ymweld â'r pentref.
Tîm chwaraeon Codi'r llen
Cip unigryw ar fywyd Llanfairfechan drwy luniau Georgina Llewelyn.
Bwyelli Oes y Cerrig Ffatri'r bwyelli cerrig
Roedd Llanfairfechan yn 'ffatri' gynhyrchu bwyeill cerrig yn yr Oes Neolithig.
Aelodau'r WI mewn cwch Teithiau'r WI
Dilynwch deithiau cerdded aelodau'r clwb WI o amgylch arfordir Môn.
Criw ger bedd Gwenllian Eglwys Santes Fair
Mae Robert Jones, 12 oed, wedi gwneud astudiaeth fanwl o eglwys y pentref.
Criw ger bedd Gwenllian Bedd Gwenllian
Ymweliad â bedd tywysoges olaf Cymru yng ngogledd Lloegr.
Chwarae croce Awydd gêm o croce?
Pam mai yn Llanfairfechan mae unig dîm croce gogledd Cymru?
Eleri Lewis Y Clwb Blodau
Cip ar waith y trefnwyr blodau lleol gydag Eleri Lewis.
Eira ar y mynyddoedd Eira mawr
Casgliad o luniau gaeafol o Lanfairfechan gan Jeremy Williams.
Pel-droed C'mon midffild!
Diwrnod ym mywyd Adam ar y cae pêl-droed.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy