BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llandudno
Bae Llandudno Wrth droed y Gogarth
Hen dref wyliau glan môr sydd wedi llwyddo i gadw ei hurddas yw Llandudno. Mae'n gyrchfan siopa i lawer yn y gogledd ac wedi bod yn gartref i nifer o enwogion. Os oes gennych chi ragor i'w ddweud am hanes y dref, cliciwch yma.
Merch yn yr orymdaith gyhoeddi Urdd 2008
Cynhelir Eisteddfod yr Urdd 2008 ger Llandudno. Prif safle yma.
Y Pentan Cyffro celf!
Y Pentan
Mehefin 2010

Len Ricketts, trefnydd yr ŵyl Gŵyl trafnidiaeth
Hen fysus, loriau modern a beiciau hufen ia - dewch am dro trwy'r ŵyl.
Hen bier Llandudno Tywydd Stormus
Y diwrnod pan newidiwyd hanes Llandudno a'r glannau gan storm enfawr.
Neville Southall Wynebau enwog
O brif weinidog Awstralia i gôl-geidwad Cymru.
Y prom yn Llandudno Hanes y fro
Taith hanesyddol o amgylch Llandudno, y glannau a Dyffryn Conwy.
Cloc Ein hargraff ni
Llandudno trwy lens camerâu myfyrwyr ysgol y Creuddyn.
Injan stêm Ecstrafagansa
Penwythnos flynyddol sy'n dathlu etifeddiaeth Fictorianaidd y dref.
Gwefannau Llandudno ar y we
Mae digon am Landudno ar y we a dyma sut i ddod o hyd iddo.
Pier Llandudno Mewn llun
Mwynhewch ein detholiad o luniau o'r dref wyliau.
Heledd Vaterlaws Aberth y Rhandir
Stori Heli Vaterlaws o Ddeganwy am ei hatgofion o helpu ei thad i arddio.
Cyffordd Llandudno Camera traffig
Sut mae hi ar yr A55? Cymerwch gipolwg o gamera Cyffordd Llandudno.

Lleol i Mi
Radio Cymru
Eisteddfodau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy