BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Tywydd / Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Cerddoriaeth

Oriel yr Enwogion

Trefi a Phentrefi

Awyr Agored

Hanes

Lluniau

Gwefannau lleol

Eich Llais Chi

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanberis
Ras yr Wyddfa Ras yr Wyddfa
Mae Ras yr Wyddfa yn un o rasys mynydd gorau a phwysicaf Ewrop ac mae'n cael ei chyfrif yn galetach nag unrhyw ras fynydd arall oherwydd y tirwedd garw.
Cynhelir ras 2008 ddydd Sadwrn 26 Gorffennaf, yn dechrau am 2pm o Barc Padarn.

Andi Jones, 28 oed o Salford, Sir Gaer, enillodd ras y dynion am yr ail flwyddyn yn olynol yn 2007 a hynny mewn 1 awr a 5 munud. Mary Wilkinson o Skipton enillodd ras y merched. Ewch i ddarllen y stori lawn ar safle newyddion ar-lein.

Mae llwyddiant ysgubol y ras yn ei symlrwydd - rhedeg am y cyntaf o ymyl llyn Padarn i ben mynydd uchaf Cymru a Lloegr ac yn ôl i lawr, sef pellter o 10 milltir union.

Yn 2005 roedd y ras ryngwladol yn dathlu ei deng mlynedd ar hugain: cynhaliwyd y ras gyntaf ar 19 Gorffennaf, 1976 pan roddodd Ken Jones, brodor o Lanberis, y syniad gerbron pwyllgor Carnifal Llanberis mai da o beth fyddai trefnu ras o'r pentref i gopa'r Wyddfa ac yn ôl.

Cystadlodd 86 o redwyr i gyd ac enillydd y ras gyntaf oedd Dave Francis o Fryste a gwblhaodd y cwrs mewn amser o 1 awr 12 munud 05 eiliad.

"Chwilfrydedd oedd cychwyn yr holl beth," eglura Ken. "Fel cerddwr a rhedwr fy hun roeddwn i wedi meddwl droeon tybed beth fyddai'r amser cyflyma' y byddai person yn gallu cyflawni'r gamp. Felly, dyma fynd ati i drefnu ras o ganol pentra Llanberis i ben Yr Wyddfa ac yn ôl fel rhan o weithgareddau'r Carnifal ac fe dyfodd y peth o hynny."

Yn 1980 gwnaed cysylltiad arbennig gyda'r Eidalwyr wrth i Ras yr Wyddfa a phentref Llanberis efeillio gyda ras fynydd y Trofeo Vanoni sy'n cael ei chynnal ym mhentref Morbegno ar odre'r Alpau bob mis Hydref.

"Ers bron i chwarter canrif mae trigolion Llanberis wedi bod yn agor eu drysau ac estyn croeso i redwyr o Morbegno ac erbyn hyn rydan ni i gyd yn dipyn o ffrindia'," ychwanega Ken. Darlledwyd Ras yr Wyddfa yn fyw am y tro cyntaf ar deledu yn 1987 ar S4C. Yn ôl y trefnwyr, dyma'r tywydd gwaethaf erioed iddynt ei gael ar gyfer y ras. Roedd yna gymaint o niwl a glaw fel nad oedd modd gweld dim byd wedi'r pwynt hanner ffordd.

I ddathlu 30 mlynedd y ras yn 2005, cafodd rhaglen ddogfen ei dangos ar S4C yn olrhain hanes y ras trwy lygaid Ken Jones yn ogystal â rhai o'r rhedwyr, megis Malcolm Williams o Dremadog sydd wedi bod yn rhedeg y ras ers y dechrau.

"Mae Ras yr Wyddfa yn un o ddigwyddiadau mawr y calendr chwaraeon cenedlaethol erbyn hyn a chan ei bod yn dathlu 30 mlynedd roeddem yn awyddus i gofnodi'r garreg filltir bwysig hon a dod â holl fwrlwm y diwrnod yn fyw i gynulleidfa ehangach. Er bod cannoedd o redwyr ar draws deg gwahanol genedl yn rhedeg bob blwyddyn mae hefyd yn ddigwyddiad pwysig iawn yn lleol ac yn fodd o roi Llanberis ar y map a denu twristiaeth i'r pentref sy'n hwb i'r economi lleol."

Roedd darlledu'r ras yn ei hunan yn fynydd o dasg dechnegol gyda hyd at 16 camera wedi eu gosod ar hyd y llwybr yn ogystal â hofrennydd i gymryd siots o'r awyr. Cafodd camera arbennig gyda lens 86:1 (monster lense) hefyd ei osod gryn bellter i ffwrdd er mwyn gallu cofnodi'r manylyn lleiaf a dilyn y rhedwyr bron bob cam o'r cwrs.

 • Lluniau o'r ras
 • Lluniau'r Wyddfa
 • Mae BBC Radio Cymru gydag Owain Gwilym a Jonsi yn darlledu o'r ras rhwng 12.30pm a 3pm ddydd Sadwrn, 26 Gorffennaf 2008 a dangosir rhaglen Ras yr Wyddfa nos Sul, 27 Gorffennaf 2008 am 7.30pm ar S4C.  Lleol i Mi
  Radio Cymru
  Ffilmiau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy